Studená jeskyně: Příběh o oddanosti

Story of Devotion

U města Xi'anu poblíž buddhistické pagody Da Yan se nachází jeskyně s pamětní deskou a nápisem Gu Han Yao neboli „Dávné obydlí ve studené jeskyni“. Prostá vytesávaná jeskynní obydlí jsou pro náhorní plošiny na severu Číny typická, ale v této konkrétní jeskyni kdysi jedna mladá žena čekala téměř dvacet let na návrat svého manžela. Příběh o její vytrvalosti a oddanosti se v Číně předával po staletí a mnozí dodnes s obdivem žasnou nad tím, jakou chudobu a osamění dokázala tato žena vydržet.

Žena s pevnou vůlí

Naše hrdinka, slečna Wang, byla dámou na vysoké společenské úrovni. Pocházela z bohaté rodiny, která žila v hlavním městě dynastie Tang. Rodina ji velmi milovala a slečna Wang se měla brzy vdát za muže na stejné úrovni jako ona. Nebo v to aspoň její rodiče doufali.

Zvěsti o kráse slečny Wang a její blížící se plnoletosti se nesly po celém městě. Když nastal ten velký den, kdy měla nevěsta obřadně hodit vyšívaným míčkem (dávná lidová tradice, v níž měla ruka osudu spojit nevěstu a ženicha), přišli se jí představit všichni zámožní mladíci z blízka i z daleka. Wangovi netrpělivě čekali na velký okamžik své milované dcery. Jenže ještě před tou slavnostní událostí se mladá žena setkala s učencem jménem Xue Rengui.

Když se poprvé uviděli, všimla si, že Xue vyzařuje neobyčejnou auru, kterou se odlišoval od všech „způsobilých“ mládenců. A třebaže jeho ošuntělé oblečení značilo, že pochází z nižší třídy, z krátkého setkání slečna Wang poznala, že Xue skvěle ovládá bojové umění, je zběhlý v klasicích a má chování gentlemana. Co ji však oslovilo nejvíce, byla jeho laskavost a ohleduplnost k ostatním.

Učenec Xue zase cítil, že mladá žena je obdařena jemnou krásou princezny, ale přitom v nitru křehká není. Měla uhlazené způsoby šlechtičny, ale nebyla arogantní. Když však zjistil, že jde o tu slečnu Wang, padla na něj sklíčenost, protože prostý člověk jako on by se jí nikdy nemohl svým postavením rovnat.

Xue vůbec nečekal, že intuice slečně Wang napověděla, že právě on si zaslouží, aby se stal jejím manželem. Rozhodla se tedy a hodila hedvábný míček úmyslně jeho směrem.

Nad takovou partií se otec rozlítil. Jeho drahoušek by si měl vzít takového otrhaného žebráka? Jak ho mohla takto zostudit? Co si o ní lidé řeknou? A co si lidé řeknou o něm? Přivede do hanby všechny jejich předky! Ale dívka si stála pevně za svým. A rozzuřený otec Wang dívku zapudil.

Muž, který stál za to

Kdo tedy byl onen muž, kvůli kterému se šlechtična vzdala všeho, co měla? Xue Rengui pocházel z elitního rodu. Jeho otec však záhy zemřel, a tak se chlapec musel až do své dospělosti živit jako rolník. To však mladíka neodradilo od vysokých ambicí. Pilně pracoval na tom, aby si osvojil znalosti i bojové umění. Ale jak odhalily jeho ošoupané šaty, mladíkovo vzdělání a schopnosti se teprve měly uplatnit. Talent tohoto mladého učence zůstával skryt, dokud se mu nezaslíbila jeho budoucí žena.

Naprostá oddanost

Po svatbě novomanželé trávili dny v jeskynním obydlí daleko na náhorních plošinách. Žádné věno neměli, a tak vedli tichý a skromný život. Mladá paní však dobře věděla, že její manžel je obdařen talentem, kterým by mohl přispět jejich zemi. Podpořila ho v tom, aby odjel do hlavního města, zúčastnil se císařských zkoušek a usiloval o úctyhodnou kariéru. Ujistila ho, že jí bude dobře doma. Xue se tedy chystal k odjezdu a k velké zkoušce. Jeho žena se chystala, že bude držet stráž v jeskyni a čekat. Na co se však připravit nemohla, bylo to, jak dlouho nakonec její manžel bude pryč.

Přesně jak to jeho manželka tušila, Xue na zkouškách získal vysoké hodnocení. Jenže království bylo tou dobou v ohrožení, a tak byl nově poctěný Xue pověřen, aby vedl výpravu proti rebelům na západních hranicích.

Mladý učenec se ukázal jako obratný generál. Při jedné vítězné bitvě v Liaodongu si jeho talentu všiml sám císař Taizong. „Zrovna hledám nové generály, kterým bych mohl svěřit vojenské záležitosti, a tobě se nikdo nevyrovná,“ prohlásil. „To, že jsem získal tebe, mě naplňuje větším štěstím než to, že jsem získal Liadong.“ (Citujeme ze Starých análů Tangů.) Xue nakonec sloužil jako významný generál dvěma císařům.

Jeho žena mezitím zůstala v opuštěné jeskyni. Zprvu o svém muži občas slýchávala, ale potom s ním na velmi dlouhou dobu ztratila veškerý kontakt. Jen s tím nejnutnějším k přežití se protloukala zimu za zimou a udržovala si svou víru: její manžel na ni nezapomněl a jednoho dne se vrátí. Občas ji potají navštívila ustaraná matka a přinesla jí tolik potřebné jídlo a peníze. Snažila se přesvědčit svou dceru, aby to vzdala a vrátila se domů, ale marně. Nevěsta čekala na svého manžela, dokud se nevrátí.

Její oběť nevyšla naprázdno. O osmnáct let později se Xue nakonec vrátil jako vlivný generál císařské armády. A dvojice se konečně opět spojila.

Z generace na generaci se předávají různé verze tohoto klasického příběhu. Jeho nesobecká a odvážná hrdinka je ztělesněním tradiční čínské ženy a všech jejích ctností. Letošní sezónu Shen Yun 2018 přenese tento dávný příběh na současné jeviště v tanci nazvaném Oddanost.

 

Shen Yun 2018 nyní cestuje po více než 150 městech po celém světě. Pro informace o turné a vstupenkách navštivte cs.shenyun.com/tickets.

Dunhuangské jeskyně Mogao
Dunhuangské jeskyně Mogao
Shaolinští mniši
Houyi a Chang’e – bohyně měsíce
Bohyně milosrdenství: Bódhisattva Guan Yin