Myt-historie: Jak Velký Yu ovládl vodu

King Yu of Xia
Král Yu dynastie Xia

Asi 3 000 let před n. l. sužovala Říši středu velká potopa, při níž přívalové deště zaplavovaly celá údolí i kopce. Každý rok zůstávalo množství lidí bez střechy nad hlavou a museli utéct až na horské pahorky.

Po neustálém naléhání svých rádců pověřil císař svého vzdáleného příbuzného jménem Gun, aby dostal pod kontrolu přetrvávající záplavy. Gun (Kun) strávil devět let budováním hrází a přehrad, aby vodu udržel. Ale jeho úsilí bylo marné, voda při povodni stoupala pořád výš a výš. Zdálo se, že ji nelze zastavit.

Během této doby si stárnoucí císař vybral svého nástupce. Byl jím Shun (Šun). Poté, co Shun nastoupil na trůn, vydal se na cestu po svém království a zjistil, že Gun není schopen záplavám zabránit. A tak jej nahradil jeho synem jménem Yu (Jü).

Obrovské nasazení

Když Yu převzal tuto důležitou roli, úplně změnil metody svého otce. Osobně cestoval po celé zemi s vybranou skupinkou svých pomocníků, aby studovali geografii, měřili výšku terénu a poznamenali si potenciální vedení říčných kanálů. Zároveň pracoval bok po boku s prostým lidem, aby vyhloubili koryta řek. Díky tomu upravili jejich tok a záplavová voda pak odtékala do oceánu. Zároveň nechal vystavět síť kanálů, díky kterým voda zavlažovala pole rolníků.

Yu vytrvale pokračoval ve své práci po 13 let. Říkalo se, že byl tak dlouho v bahnité vodě, až mu z toho slezly chlupy na nohou; že pracoval tak dlouho pod vroucím sluncem, až se mu kůže opálila do tmavohněda; a že se tolik nadřel s prohlubováním koryt, až mu z toho ruce zmozolnatěly k nepoznání. Ale po těch 13 letech se povedlo dostat záplavy, jež sužovaly dvě generace, konečně pod kontrolu.

Příběh mluví také o tom, že když se Yu vydal plnit své povinnosti, byl ženatý teprve čtyři dny. Během těch let cestování po zemi se vyskytl poblíž svého domova třikrát. Ale ani jednou si nedovolil navštívit svou rodinu, protože se obával, že se ve svých povinnostech opozdí – a nenavštívil ji, dokonce ani když se mu narodil syn.

Lidé k němu chovali tak obrovskou úctu, že mu dali přídomek „Velký“. Císař Shun byl jeho prací natolik ohromen, že mu podstoupil svůj trůn. Yu Velký poté ustanovil dynastické pravidlo a založil první dynastii čínské historie: Xia (Sia).

Starobylá Čína byla zemí, kde bohové a smrtelníci žili vedle sebe a společně vytvářeli kulturu inspirovanou nebesy. A tak počátky čínské historie a mytologie jsou neoddělitelně spjaty. Naše nová „myt-historická“ série článků vám představí hlavní postavy úžasných čínských legend.

Myt-historický božský farmář
Mythistorie a Žlutý císař
Myt-historie začíná
Bohyně milosrdenství: Bódhisattva Guan Yin
Jak myt-historie stvořila hudbu