Mocná matka myt-historie

Nu Wa

Z toho nespočetného množství božstev v čínské myt-historii, kterou bohyni byste měli určitě znát? Přece matku všech Číňanů, bohyni Nü Wa.

Legendy ji popisují jako bohyni, která měla spodní polovinou těla dračí. Žila na legendární hoře Kunlun, která je baštou taoistických tradic a domovem mnoha prehistorických nesmrtelných. Početné historické texty označují Nü Wu jako stvořitelku lidstva a všech živých bytostí, jež nás zachránila před obrovskými katastrofami a pomohla s mnoha dalšími věcmi.

Poznejte nejdůležitější mocnou matku Říše středu.

Nü Wa Stvořitelka

Když byla Země nově vytvořena, byla tichým a neobydleným místem. Jednoho dne Nü Wa přišla k jedné klidné řece. Přitahována její jiskřivou vodou, dlouze do ní hleděla, spatřujíc svůj vlastní odraz.

A pak ji to napadlo. Uvědomila si, co v tom opuštěném světě chybí.

Klekla si a nabrala do rukou žlutou hlínu. Z té pak vytvarovala postavičky, které vypadaly jako ona. Malé postavičky se jedna po druhé zvedly a začaly tančit.

Zdálo se jí však, že tento úkol jde příliš pomalu a je moc pracný. Ulomila větev z vrby stojící poblíž, namočila ji do bláta a švihla s ní tak, že se kolem rozprskl bezpočet kapek. Jak kapky přistály na zem, každá se proměnila v malou postavičku, ve které se probouzel život. A tak byl svět obydlen a jeho bezútěšnost byla tatam.

Nü Wa Superhrdinka

Nově zrození lidé žili šťastně... ale ne navěky. Jejich říši zachvátily dlouhé běsnící požáry, zničující povodně a hrozivá stvoření. Čtyři sloupy podepírající nebesa se rozpadly. Praskla obloha. Země se rozpůlila. Planeta se začala naklánět na jihovýchod. (Legenda praví, že tohle pak způsobilo sklon rotační osy Země, naklonění oběžných drah nebeských těles na severozápad, větší hornatost čínské krajiny na západě a směřování toků většiny řek na jihovýchod.)

A tak mocná matka přispěchala na pomoc! Nejdříve Nü Wa vyrobila slitinu z pěti barevných kamenů – modrého, červeného, žlutého, bílého a černého – kterážto pětice ztělesňuje pět základních prvků dřeva, ohně, země, kovu a vody. Nü Wě pak zabralo devět dní, než s touto slitinou zalátala oblohu. Poté obětovala nohy obrovské želvy, aby jimi nahradila sloupy podpírající oblohu. Nü Wa procestovala široké okolí, aby potlačila požáry, povodně a nestvůry, až se znovu obnovil klid. A její děti mohly opět zpívat a tancovat.

Odkaz bohyně Nü Wa

V čínské mytologii je Nü Wa často označována za jednu z tzv. Tří vznešených. Je stvořitelkou a ochránkyní. Vynalezla manželský svazek mezi mužem a ženou a stala se patronkou manželství, plodnosti a porodů. Vytvořila prastaré hudební nástroje, například tykvovou píšťalku hulusi, bambusovou flétnu a rákosovou píšťalku. Spolu s manželem Fuxim obnovili na světě pořádek a ustavili způsob, jak by měli lidé žít.

Božské matce zkrátka vděčíme za mnohé. Kterou bohyni z nejstarších mýtů bychom tedy měli znát? Rozhodně Nü Wu.

 

Starobylá Čína byla zemí, kde bohové a smrtelníci žili vedle sebe a společně vytvářeli kulturu inspirovanou nebesy. A tak počátky čínské historie a mytologie jsou neoddělitelně spjaty. Naše nová „myt-historická“ série článků vám představí hlavní postavy úžasných čínských legend.