Psanec z hory Liang – příběh o Lin Chongovi

Tento příběh, který byl již mnohokrát ztvárněn, je převzat z klasického čínského románu Příběhy od jezerního břehu. Za autora této historické fikce je považován Shi Nai' an. Román je známý také pod názvy Muži z močálu či Všichni lidé jsou bratři a je jedním ze čtyř klasických děl čínské literatury.

Psanec s dobrým, ale hluboce zraněným srdcem. Mladý muž z vyšších vrstev, jehož touhy se mu stanou osudným. Zkorumpovaný úředník, který opovrhuje spravedlností, aby uchránil svého syna. Usaďte se a pozorně čtěte, neboť toto je příběh o Lin Chongovi „Panteří hlavě“ - respektovaném muži, který se stal hrdinným psancem.

Ušlechtilé začátky

Lin Chong byl muž, který, jak se zdálo, měl všechno. Jako mistr bojových umění byl zodpovědný za výcvik 800 000 císařských vojáků hlavního města. Byl uznávaný pro svou sílu a vojenskou statečnost. A navíc se šťastně oženil s překrásnou dcerou jednoho ze svých učitelů.

 

Život šel dobře. Až jednoho dne ...

Našemu hrdinovi mocně zahýbá osudem hanebný úředník Gao Qiu. Předlohou této opovrženíhodné postavy byl zkorumpovaný maršál dynastie Song stejného jména (zda jsou Příběhy od jezerního břehu přesným odzrcadlením faktů, či spíše fikcí, není přesně známo). Syn tohoto úředníka, Gao Yanei, měl pověst nenapravitelného sukničkáře.

Jednoho nešťastného dne Gao Yanei tajně sledoval Linovu manželku a okamžitě byl jejím vzhledem poblázněn. Stala se objektem jeho posedlosti. V hloubi svého temného srdce byl Gao rozhodnut, že udělá cokoliv, jen aby se jí zmocnil. Aby svou touhu uspokojil, využil nepřítomnosti Lin Chonga a vymýšlel jeden lstivý krok za druhým. Linova manželka byla zostuzena, a než aby snášela další potupu, raději si zvolila smrt.

Poté, co se Lin Chong dozvídá o tom, co se stalo, požaduje spravedlivý soud. Je však zastaven vlivným provinilcovým otcem – ministrem Gaem. Je zdrcen, avšak jeho problémy ve skutečnosti teprve začínají.

V obavě, že Lin Chong se bude jeho synovi chtít pomstít, rozhodne se ministr Gao obvinit Lina z pokusu o vraždu. Lin je následně poslán do vyhnanství na vzdálenou vojenskou základnu. Jenže to Gaovi nestačí. Tajně vyšle za Linem skupinu svých kumpánů s úkolem čekat na správný moment k úderu.

Lin Chong prolévá krev

Zimní noc je nemilosrdně chladná. Sněhová bouře zanechala na vrcholku malého vojenského stanoviště nakupený sníh a najednou se střecha pod tíhou sněhu a ledu hroutí. Zmrzlý a zoufalý Lin je přinucen využít útočiště v nedaleké opuštěné svatyni. Zde v jasném svitu měsíce s hrůzou pozoruje, jak Gaovi přisluhovači házejí dovnitř zapálené pochodně, aby ho upálili zaživa.

Jeho žena je mrtvá, jeho dobré jméno zničeno a život se smrskl na žalostný pobyt ve vyhnanství. A přesto se zdá, že ministr Gao se nezastaví, dokud Lin nebude mrtvý. Lin se však jen tak snadno nevzdá.

S nezkrotným řevem vybíhá z chrámu ven. Při pohledu na něj se někteří z kumpánů dávají na útěk, zatímco ostatní ho obkličují s meči v rukou. Avšak žádný z těchto žoldáků se nemůže rovnat mistrovi bojových umění. Několika hbitými údery svého kopí je Lin zabije a mrtvá těla útočníků zanechává na krví zalitém sněhu.

Za jeho zády se Gao Yanei už už chystal zvednout dýku a nečekaně udeřit. Rychlostí blesku však Lin odvrací útok a kopím proráží útočníkovi hrudník. Studené ostří dýky se pokyvuje v sepnuté dlani nyní již bezvládné ruky.

Cesta na horu Liang

Lin ví, že nyní je vinen z vraždy, a přestože to bylo v sebeobraně, u žádného soudu nenalezne slitování. V pusté noci, obklopen krvavou scenérií a sužován ztrátou své ženy, sahá do kapes své košile a vytahuje malý bílý kapesník.

Je to dar od manželky, to poslední, co mu po ní zbylo. Pomalým pohybem vytahuje Lin kopí z těla muže, který zneuctil jeho ženu, a vzácným kusem látky z kopí otře útočníkovu krev. Linovy kroky nyní směřují k bílé kamenné desce nacházející se před chrámem. Zde cípem zakrváceného kapesníku píše čtyři znaky: „逼上梁山“ - Vyhoštěn na horu Liang.

Lin nakonec uprchne na horu Liang, kde se stává jedním z nejvíce respektovaných členů skupiny psanců. Mezi muže, které zde osud přivál Linovi do cesty, patří Wu Song, jenž skolil tygra, dobrý-špatný mnich Lu Zhishen, a „Šelma s modrou tváří“ Yang Zhi.

Román Příběhy od jezerního břehu vypráví o 108 podobných postavách, z nichž každá se stala obětí nešťastných okolností. Všichni tito muži jsou přinuceni žít jako uprchlíci, kteří doufají v případnou milost. Celá skupina bojovníků spolu s „Panteří hlavou“ Lin Chongem zažívá řadu dobrodružství.

„Psanec z hory Liang“ je název tanečního minidramatu Shen Yun 2015, jehož choreografem je Gu Yuan a autorem hudby je D. F.

Příběhy od jezerního břehu
Jak Wu Song skolil tygra
Dobrý-špatný mnich Lu Zhishen
Jak Yang Zhi prodal svou šavli