Jak Wu Song skolil tygra

Wu Song je postavou z klasického čínského románu Příběhy od jezerního břehu. Ze sto osmi hrdinů od hory Liang je on tím čtrnáctým. Vynikal jak svými neobyčejnými bojovými schopnostmi, tak i schopností vypít velké množství pálenky.

Jak jednoho dne procházel malou vesničkou v kraji Yanggu, spatřil na místní krčmě nápis: „Vypij tři misky naší silné pálenky a zaručeně se nedostaneš přes les.“ Wu Songovi se to nezdálo. Vypil patnáct misek a vydal se do lesa. Hospodský se mu v tom pokusil všemi způsoby zabránit a varoval jej, že se v lese pohybuje zuřivý tygr. Jeho naléhání však bylo marné.

Opilý Wu Song se vypotácel na cestu do hlubin lesa. Když na něj začala padat únava, udělal si přestávku a lehl si, aby si zdříml. Jen co upadl do spánku, vzbudil jej řev tygra nad hlavou. Náš hrdina okamžitě vystřízlivěl, vyskočil na nohy, vrhl se na tygra a zabil jej holýma rukama. Zpráva o jeho hrdinském činu se rychle rozkřikla a Wu Song díky tomu dostal nabídku vysokého vládního postu v kraji Yanggu.

Když se tyto dobré zprávy donesly k uchu Wu Songova staršího bratra, přijel spolu se svou nevěstou do Yanggu. Byl to obyčejný člověk s dobrým srdcem, jenž na ulici prodával knedlíčky. Svým zevnějškem byl pravým opakem Wu Songa – byl malý, zavalitý a také škaredý. Jeho žena však byla kupodivu nádherná. Bohužel to také byla velká nevěrnice – dopouštěla se cizoložství a nakonec Wu Songova ubohého bratra otrávila. Aby Wu Song svého bratra pomstil, zabil ženu i s jejím milencem, jejich hlavy položil před oltář svého bratra a vzdal se svého úřednického postu. Protože byl mezi místními lidmi velmi oblíbený, soud se rozhodl ušetřit jeho život a místo toho jej poslal do vzdálené věznice v kraji Mengzhou.

Ve vězení si žil Wu Song pohodlným životem, protože se přátelil se Shi Enem, synem vrchního dozorce. Shi En vlastnil restauraci, kterou mu násilně obsadil jistý rváč proslulý svým bojovým uměním. Aby Wu Song svému příteli pomohl, utkal se s tyranem a restauraci získal zpět. Moc času na oslavu úspěchu však neměl.

Porážkou rozzuřený lump zosnoval proti Wu Songovi obvinění a zařídil, aby jej vyhnali z Mengzhou v doprovodu dvou nájemných vrahů. Naštěstí Wu Song lest prohlédl a zabil své dva strážce dříve, než to stihli udělat oni. Odsouzený kriminálník Wu Song pak neměl jinou možnost než se toulat jako uprchlík. Na svých cestách narazil na sympatický manželský pár (i když žena se z Wu Songa zprvu snažila udělat nadívané maso). Aby ho ukryli, převlékli jej za mnicha a Wu Song se nakonec vydal k hoře Liang.

Když tam dorazil, stal se jedním z vůdců pěchoty sto osmi zbojníků. Na trestné výpravě vedené Song Jiangem k potlačení rebelů ve Fang La přišel v bitvě Wu Song o ruku. Po vítězství pozval císař zbojníky k návratu do hlavního města. Wu Song byl jedním z mála přeživších, kteří toto pozvání odmítli. A byla to chytrá volba, protože ti, kteří se tam vydali, byli podvedeni a zabiti. Wu Song pak v chrámu Šesti harmonií konvertoval k buddhismu. Odloučen od světa se dožil 80 let a zemřel přirozenou smrtí.

Zajímavostí je, že Wu Song je skutečnou historickou postavou zmiňovanou v mnoha historických záznamech a lokálních análech. V záznamech ze Severní dynastie Song nalézáme příběh o tom, jak Wu Song zabil tyranského vládního úředníka, aby uchránil lid.

Příběhy od jezerního břehu
Dobrý-špatný mnich Lu Zhishen
Jak Yang Zhi prodal svou šavli
Příběhy od jezerního břehu
Poznejte: Tim Wu
Dobrý-špatný mnich Lu Zhishen
Dynastie Song
Dynastie Ming