Císařova cesta na měsíc

Rok: 712 n. l. Místo: veliký Chang’an, v překladu „věčný mír“. Je to hlavní město dynastie Tang, nejslavnější a nejvelkolepější ze všech čínských dynastií. Právě nadešel čas, aby vládl nový „Syn nebes“ – císař Tang Xuanzong.

Xuanzong nebyl nejstarším synem císaře Ruizonga. Byl však nejnadanější. A tak za rostoucích bouří v císařském paláci byl ve svých 27 letech vybrán jako následník trůnu.

Rád studoval Tao, Cestu vesmíru. Xuanzong často do svého paláce zval známé taoistické mistry a spřátelil se s jedním z „osmi taoistických nesmrtelných“, Mistrem Zhang Guolaem, který proslul tím, že jezdil na svém oslu pozpátku. Taoistická tradice je plná kouzelných kousků a někteří vynikající taoisté někdy jen tak předváděli své schopnosti před císařem. A jednoho dne se to stalo.

Bylo to právě onoho prvního roku Xuanzongovy vlády, kdy jej taoistický mistr pozval, aby se s ním vydal na neobvyklý výlet – na cestu do Měsíčního paláce. Starý taoista vyhodil do nebe svou hůl, která se přeměnila v obrovský stříbrný most vypínající se do nebes. Jeho konec se ztrácel někde tam, kde se nacházel měsíc. Taoista a císař vstoupili na most a opustili Zemi.

Nějakou dobu společně stoupali, až jim oči oslepila veliká záře. Jak se blížili k měsíci, najednou se ocitli před branami velikého města. A to, jak taoista vysvětlil, byl právě Měsíční palác.

V Měsíčním paláci tančily nádherné nebeské panny. Některé jezdily na kouzelných bílých ptácích a jiné hrály na hudební nástroje a tančily na rozlehlém dvoře obklopeném věčně zelenými stromy.

„Co to mají na sobě za kostým?“ zeptal se Xuanzong starého taoisty.

„Tomu se říká ‚Duhové sukně, pláště z peří‘,“ odvětil taoista. „Hrají nápěv, který se jmenuje ‚Melodie purpurového oblaku‘.“

Xuanzong si melodii pevně uložil do paměti. Zanedlouho byla jejich návštěva u konce a starý taoista a Xuanzong sestupovali zpět na Zem, na nádvoří císařského paláce v hlavním městě Chang’anu. V tiché noci ozářené měsíčními paprsky se Xuanzongovi zdálo, že slyší melodii, na kterou nebeské dívky tančily. Ihned si onu hudbu i tanec zapsal.

A tak se „Duhové sukně, pláště z peří“ dodnes hrají i zde na Zemi. Možná že jednoho dne nebeské krásky z Měsíčního paláce sestoupí k nám a poctí nás svou návštěvou.

Příběh se stal inspirací pro tanec Shen Yun z roku 2013, Císařova cesta na měsíc.

Ne Zha – Neobyčejný chlapec čínské mytologie
Dynastie Tang
Houyi a Chang’e – bohyně měsíce
Sen, který se rozplynul
Básník Li Bai