Příběhy od jezerního břehu

Příběhy od jezerního břehu jsou jedním ze čtyř klenotů klasické čínské literatury. Jejich autorem je Shi Naian, který je sepsal ve 14. století. Kniha je sbírkou lidových příběhů plných dobrodružství, soužení a hrdinství zbojnického společenství, jež byly inspirovány skutečnou skupinou zbojníků z dynastie Song.

Příběh se odehrává v 11. století, kdy krajinu sužoval krutý mor. Císař Ren Zong vyslal svého maršála, aby požádal taoistického kněze o pomoc. Maršál se jal plnit příkaz. Když však dorazil k taoistickému klášteru, vyvstaly problémy. Nešťastnou náhodou totiž vypustil 108 Hvězd osudu.

Tyto hvězdy byly kdysi pány démonů. 36 z nich bývalo Nebeskými duchy a zbylých 72 bývalo Pozemskými ďábly. Kdysi dávno byli za své zlé skutky vypovězeni z nebes, ale díky lítosti, kterou projevili, jim bylo umožněno uniknout. A tak utekli do světa lidí, kde se reinkarnovali jako „108 hrdinů hory Liang“, a vytvořili skupinu předurčených psanců, kteří jsou zobrazeni v knize.

Kvůli svému pochybnému původu se všichni tito hrdinové na zemi setkali s nepřízní osudu. Někteří byli křivě obviněni zkorumpovanými úředníky, jiní se zase spřátelili s nedobrými lidmi. Mnozí z nich se stali uprchlíky poté, co ve spravedlivém hněvu zabili nějakého padoucha nebo když se snažili ochránit nevinné lidi. Nakonec je osud svedl dohromady na hoře Liang, kde vytvořili bratrský spolek. Jejich heslem bylo „Navrátit spravedlnost z vůle nebes“.

Vůdce zbojníků, Song Jiang, měl jen jediné přání – aby císař udělil jemu i jeho bratrům milost. Císař však v těchto psancích viděl hrozbu a snažil se je porazit vojenskou silou. Obměkčit se dal až poté, co uviděl, jak skvělí jsou to bojovníci. Skupinka totiž sestávala ze samých schopných mistrů bojového umění, z nichž někteří byli nadáni neuvěřitelnými schopnostmi.

Když císař zrušil zatýkací rozkaz na tuto skupinu, hrdinové se vydali zpět do hlavního města. Na cestě narazili na vzpouru rebela Fang Laa, kterou pomohli potlačit. Utrpěli však vážné ztráty. Ze 108 hrdinů přežilo jen 27. Lu Zhishen a Wu Song se rozhodli na cestě zdržet, ostatní pak pokračovali do hlavního města, kde jim bývalí nepřátelé nabídli posty ve vládě. Bohužel to však byla lest a jejich osud byl zpečetěn.

Příběhy od jezerního břehu jsou obsazeny mnoha jedinečnými postavami, jejichž hrdinství a strasti tvoří základy čínského folklóru. Najdeme mezi nimi například opilého mnicha Lu Zhishena, Wu Songa, jenž zabil tygra holýma rukama, Lin Chonga, „Železného býka“ Li Kuie a mnohé další. Někteří z nich jsou také ústředními postavami zábavných tanečních čísel Shen Yun.

Cesta na západ
Jak Wu Song skolil tygra
Jak Yang Zhi prodal svou šavli
Cesta na západ
Jak Wu Song skolil tygra
Dobrý-špatný mnich Lu Zhishen
Dynastie Ming
Dynastie Song