Mnich Tang z Cesty na západ

Otázka: Co mají společné Tripitaka, Xuan Zang a Tang Seng?

Odpověd: Jsou to všechno jména jedné a téže osoby. Budeme mu jednoduše říkat Mnich Tang.

Tang Monk

Dynastie Tang byla érou obrovské prosperity, vojenské chrabrosti, náboženského pluralismu a rozkvětu umění a věd. Často se říká, že šlo o zlatý věk čínské kultury. Cesta na západ za svatým cílem začíná před více než třinácti stoletími v hlavním městě dynastie Tang, Chang’anu (Čchang-an), jehož název lze přeložit jako „věčný mír“.

Velký císař Tang Taizong (Tchang Tchaj-cung) tehdy požádal mladého buddhistického mnicha, aby se vydal na nebezpečnou cestu. Mise, kterou měl přijmout, byla cestovat na západ přes hory do míst, kterým dnes říkáme Indie. Měl tam shromáždit svatá písma a přinést je zpět do Číny. Mladý mnich souhlasil.

Mnich Tang je typickým příkladem oddaného věřícího. Překoná 81 trápení, které lze vnímat jako metafory pro zkoušky, s nimiž se člověk setká na své duchovní cestě.

Tang Monk

Jednou například dostane nabídku ke sňatku od krásné královny, se kterou by vládl v zemi, obydlené pouze ženami. Užíval by si tam bohatství a pohodlí do konce života. Mnich Tang ale nabídku odmítne a pokračuje ve své cestě.

A jako kdyby věci už tak nebyly dost těžké, neustále mu usilují o život různé zrůdy a démoni. Povídá se totiž, že kousnutí do jeho masa přináší nesmrtelnost.

Naštěstí má mnich po svém boku skupinku ochránců. Pojďme si je všechny představit. Začneme s tím největším rošťákem – Opičím králem.

Cesta na západ
Jak se zrodil Opičí král
Jak Opičí král chytil Čuníka – příběh z Cesty na západ
Jak Opičí král porazil démona – příběh z Cesty na západ
Opičárny v Dračím paláci