Myt-historický božský farmář

Divine Farmer Shen Nong


Vyobrazení Shen Nonga na malbě z roku 1503 od Guo Xu.

Před několika tisíci lety, dokonce ještě před dynastiemi, věřili obyvatelé starobylé Číny, že jejich kultura jim byla dána nebesy a že starověcí vládcové byli napůl božští a napůl lidští. Jedním z takových polobohů byl Yandi. Toto je jeho příběh.

Yandi byl císařem moudrým a laskavým. Měl lidské tělo, tuří hlavu a průsvitné břicho. Lidé mu říkali mnoha jmény, například i „bůh slunce“. Anebo také „císař pěti zrn“ anebo „bůh čínské medicíny“ – to proto, že významně přispěl k rozvoji zemědělství, výzkumu rostlin a medicíny. Nejvíce si ho ale lidé pamatují až dodnes jako Shen Nonga (Šen Nung), což v překladu znamená „božský farmář“ nebo „nebeský rolník“ (shén nóng神).

Legenda vypráví o tom, jak za Shen Nongem jednoho dne přišel ministr a žádal ho, aby zbavil starého muže velkých bolestí. Nikdo nevěděl, co starému ubohému muži je a jak mu pomoci, protože tenkrát nebyla žádná léčiva nebo systém zdravotní péče. Zanedlouho muž zemřel.

Tato událost Shen Nonga zasáhla. Jak by mohl jen tak nečinně přihlížet, zatímco jeho lidé trpí a umírají? A tak se rozhodl udělat vše, co bude v jeho silách, aby rozvinul medicínské znalosti.

Nezištná oběť

Shen Nong se pak každý den vydával do lesů a pídil se po rostlinách, z nichž sbíral mnoho vzorků. Rozdělil je podle chutí a vlastností. A zde sehrálo svou roli ono průhledné břicho, díky němuž objevoval, které rostliny jsou jedovaté a které mají léčivé schopnosti. Celkem prozkoumal 365 léčivých rostlin, mnohé druhy ovoce a zeleniny a pět základních plodin starobylé Číny – rýži, pšenici, čirok, proso a fazole.

Díky svým „rostlinným dobrodružstvím“ získal Shen Nong znalosti o růstu rostlin, o půdních podmínkách, ve kterých se jim daří nejlépe, a v jakých obdobích kvetou či dozrávají.

O Shen Nongovi se také říká, že vynalezl kalendář, pluh a sekyru. Také vypracoval postup pro pěstitelství, konzervaci a skladování jídla, tak aby jeho lidé měli vždy co jíst. Tohle položilo v Číně základy zemědělství. O několik tisíc let později zpracovali jeho objevy učenci dynastie Han do spisu Klasické pojednání Božského farmáře o léčivých rostlinách (神農本草經 Shén Nóng Běn Cǎo Jīng).

One may wonder how Shen Nong ate countless unidentified herbs each day, yet managed to avoid mishap. Wasn’t he ever inadvertently poisoned? Actually he was, and sometimes up to 70 times a day. But Shen Nong had discovered an antidote that would cure all poisons. It was called chá (茶)—tea.

Někdo by se mohl divit, jak je možné, že se Shen Nongovi nic nestalo, když každý den zkoušel tolik neznámých rostlin. To se nikdy neotrávil? Popravdě, otrávil, a někdy i sedmdesátkrát denně. Naštěstí měl Shen Nong výborný protijed, který účinkoval téměř na všechno. Jmenoval se chá (茶) –neboli čaj.

Divine Farmer Shen Nong
Legenda praví, že prvním objevitelem čaje
byl Shen Nong.

Jednoho dne Shen Nong vařil nad ohněm vodu. Do kotlíku mu spadlo několik neznámých lístků. Můžete to nazvat třeba riziko povolání... Shen Nong, který zrovna v tom čase ochutnával, co mohl, si usrkl i z tohoto. K jeho štěstí mu tento vařený nápoj nejen pomohl rozehnat jedy, které předtím do sebe dostal, ale také mu dopomohl k požehnanému věku 120 let.

Bohužel, Božský farmář neměl čaj u sebe vždy. Jeho osud zpečetilo ochutnávání vlaštovičníku, což bylo velmi bolestivé. Shen Nong nestihl vypít svůj protijed včas a zemřel. Ale jeho odkaz nesobeckosti žije dál. A široký okruh vědomostí, které nám zanechal – plody své obětavosti – pomáhá lidstvu dodnes.

 

Starobylá Čína byla zemí, kde bohové a smrtelníci žili vedle sebe a společně vytvářeli kulturu inspirovanou nebesy. A tak počátky čínské historie a mytologie jsou neoddělitelně spjaty. Naše nová „myt-historická“ série článků vám představí hlavní postavy úžasných čínských legend.

Fénix z východních zemí
Myt-historie: Jak Velký Yu ovládl vodu
Mythistorie a Žlutý císař
Bohyně milosrdenství: Bódhisattva Guan Yin
Jak myt-historie stvořila hudbu
Myt-historie začíná