Čuník z Cesty na západ

Pigsy

Kdysi býval Čuník vznešeným nesmrtelným, nebeským generálem, jenž velel osmdesáti tisícům námořním válečníkům. Jednoho večera se opil a dělal nevhodné návrhy krásné bohyni měsíce Chang’e. Byl potrestán dvěma tisíci ranami bičem a vykázán do světa smrtelníků.

Tam se zrodil z lůna samice divokého prasete jako nestvůra se vzhledem člověka i vepře zároveň, s velkým břichem, špičatými ušima a prasečím rypákem. Domovem se mu stala jeskyně, kde se mu vedlo žalostně.

Jednoho dne se mu ale naskytla možnost, jak být užitečný. Bohyně milosrdenství Guanyin hledala několik odvážných, kteří by na cestě na západ doprovázeli mnicha hledajícího svatá písma. Guanyin přesvědčí kajícího se Čuníka, že tohle je jeho šance na spásu – připojit se k výpravě, ochraňovat mnicha a získat zásluhy. „Počkej na ostatní,“ řekla mu.

Pro Čuníka však nebylo nic lehkého vzdát se svých žádostivých choutek. V nedaleké vesnici se chystal unést mladou slečnu a přimět ji, aby si jej vzala za manžela.

Právě v tu chvíli procházeli vesnicí mnich Tang a Opičí král. Když to Opičí král viděl, vrhl se se svou zlatou holí na Čuníka, jenž v ruce třímal hrábě. Kouzelný Opičák jej porazil, zachránil pannu a upokojil vesničany.

Právě ve chvíli, kdy se to chystal Opičí král s Čuníkem ukončit, zjevila se bohyně milosrdenství a řekla jim, že jejím záměrem je, aby oba doprovázeli mnicha na jeho cestě. A tak se stal Čuník učedníkem mnicha Tanga.

Jak se zrodil Opičí král
Písek: Jak se obrovská ryba proměnila v mnicha
Jak Opičí král chytil Čuníka – příběh z Cesty na západ
Cesta na západ