Písek: Jak se obrovská ryba proměnila v mnicha

Toto je příběh válečníka, jehož proměnili v lidožravou rybu, ale nakonec se stal buddhistickým mnichem. Řeč je o Písečném mnichovi neboli Pískovi.

Sand Monk

Krátce poté, co se Čuník přidal k mnichu Tangovi a Opičímu králi na jejich cestě, dorazila skupinka ke břehům nepřekročitelné řeky, 300 mil široké. A co bylo ještě horší, řeku obývala zuřivá příšera, která sežrala každého člověka, který se přiblížil ke břehu. Ale pro mnicha Tanga a jeho družinu byla tato příšera jedinou nadějí, jak se dostat na druhou stranu.

Kdysi byla tato příšera nebeským válečníkem, byť trochu nešikovným. Jednoho dne, během velké nebeské slavnosti, se mu povedlo omylem rozbít křišťálovou číši, která naneštěstí patřila Královně matce Západu. Celý palác mu to měl za zlé, vykázali jej do světa smrtelníků a proměnili ho v říčního ducha s podobou rybího obra. Trávil své dny číháním na neobezřetné rybáře, aby je mohl sežrat.

Ale jen do doby, než tam dorazili naši poutníci. Příšera je sledovala, jak stojí u řeky a zoufale se dívají vlevo vpravo, hledajíce způsob, jak by mohli řeku přejít. Písek vyskočil z řeky a změnil svou podobu z obrovské ryby na obra s rozcuchanými červenými vlasy, náhrdelníkem s devíti lebkami a obrovskou kouzelnou holí v ruce. A vrhl se na ně.

Čuník se bil s příšerou vyrovnaně. Ale jakmile se do potyčky vložil Opičí král, stvoření se už jako obří ryba potopilo do vody, aby uniklo. Čuník za ním začal plavat, protože věděl, že na druhou stranu řeky se dostanou, jen když ho přesvědčí.

Čuník svedl s příšerou druhou bitvu, ale nemohl ji porazit. Nakonec ji Opičák vylákal z vody, a právě když jí chtěl zasadit poslední úder, nestvůra se doslechla o jejich posvátném úkolu.

Rozhodla se vzdát svých zlých činů a obrátila se na buddhistického mnicha. Oněch devět lebek pak převezlo družinu přes řeku.

Písek se stal důležitou postavou výpravy. Byl věrný a klidný. I když nebyl ze všech nejschopnější, neoplýval leností jako Čuník ani výbušnou povahou jako Opičák. Vytrvale ochraňoval svého mistra mnicha až do konce jejich cesty. Za to se mu pak dostalo odměny – vrátil se na nebesa jako zlatý arhat.

Poznejte Velkého jadeitového císaře
Cesta na západ
Jak se zrodil Opičí král
Jak Opičí král chytil Čuníka – příběh z Cesty na západ
Opičárny v Dračím paláci