Fénix z východních zemí

Fénix

Létající jiskry, syčící peří, soptící plameny. Po pěti stech letech se antický pták vznítí svým vlastním ohněm a rozpadne se na popel. Najednou je klid. Poté ale zpod prachové pokrývky vykoukne malý zobáček a fénix je znovu zrozený. Toto je fénix Západu – symbol obnovy a druhých šancí. Přelétněme teď ale na druhou stranu světa, do malých bambusových hájů a orientálních stromů wutong, kde vládne obloze fénix jiný.

To, co víme o fénixovi z východních zemí, neboli fèng huángovi (feng chuang, 鳳凰), pochází z prastarých lidových tradic a mytologie. Legenda velebí feng huanga pro jeho schopnosti odhadnout povahu a požehnat čestným a laskavým lidem. Některé příběhy vyprávějí o tom, že tento pták usedá jen tam, kde lze najít něco vzácného. Jiné mluví o jeho schopnosti přeměny v nebeské víly. Tak jako tak, feng huang je po tisíciletí jedním ze symbolů čínské kultury.

Stvoření vesmíru

Feng huang je jednou z klíčových postav čínské kosmologie. Mytologie praví, že poté, co se Pan Gu (Pchan Ku) vysvobodil z obřího „vejce“ chaosu, následovaly jej do života čtyři další bytosti. Byly to drak, qilin (stvoření s rohem a kopyty), želva a feng huang. Tyto čtyři fantastické bytosti byly známé také jako Čtyři duchové. Spojily síly s Pan Guem a vytvořili svět.

Použili své síly, aby zformovali pět prvků (kov, dřevo, vodu, oheň a zemi), ustavili pět ročních období (jaro, podzim, zimu, léto a pozdní léto) a rozdělili svět do pěti oblastí (sever, jih, východ, západ, střed). A každý si vzal na zodpovědnost pětinu toho, co vytvořili. Feng huang ovládal oheň, léto a jih.

Některé legendy popisují feng huangovo tělo jako odraz částí vesmíru – hlava coby obloha, oči coby slunce, záda coby měsíc, nohy coby země a ocas coby planety. A proto byl tento pták považován za prostředníka mezi naším světem a nebesy nad námi.

Přednosti opeřence

Čínská umělecká díla jsou plná feng huanga: můžete je najít uhnízděné na vrcholcích střech, pózující na porcelánu nebo vznášející se na hedvábí. Umělci je obvykle zobrazují jako překrásné ptáky ženského rodu připomínající pávy anebo zlaté bažanty. Peří feng huanga je více než nádherné, září pěti základními barvami čínské filozofie: žlutou, bílou, červenou, černou a zelenou, a zároveň odráží pět základních konfuciánských morálních hodnot – laskavost, smysl pro povinnost, úctu, moudrost a víru. Feng huang zobrazený v uměleckém díle tedy slouží jako symbol vyššího smyslu pro cenění si tradičních hodnot. Zároveň to vypovídá o tom, že jak umělec, tak majitel uměleckého předmětu jsou morálně zásadoví a kultivovaní lidé.

Fénix

Fénix v historii

V nejstarších dobách se pojem feng huang nevztahoval jen k jednomu ptákovi, ale ke dvěma. Feng byl rodu mužského a huang ženského. Tato dvojice byla metaforou pro symboly jinu a jangu a také reprezentovala formální vztah mezi mužem a ženou.

Později se feng a huang spojili v jednoho ženského ohniváka, který byl často ve společnosti draka mužského rodu. Toto je v dnešní době nejběžnější pojetí čínského fénixe, jenž inspiroval generace Číňanů – a to především ženy. Feng huang ztělesňuje vlastnosti dámy, definované tradičním ideálem – skromnost, věrnost, laskavost a spořádanost. Protože zdůrazňuje spojení mezi nebesy a královským rodem, byl feng huang příznačným symbolem císařovny, v ideálním páru s drakem, coby symbolem „syna nebes“, tedy císaře.

Fénix

Téma feng huanga a draka je velmi populární i mezi prostými lidmi. Jejich společné vyobrazení coby nejšťastnějších stvoření symbolizuje ideální vztah, štěstí a trvalou sílu. Idiomy o tomto páru vypovídají o štěstí a schopnostech. Například lóng fèng chéng xiáng (龍鳳呈祥) znamená tak velkou prosperitu, že ji určitě seslali drak s fénixem. Anebo rén zhōng lóng fèng (人中龍鳳) vypovídá o někom tak talentovaném, že mezi lidmi vyniká jako drak nebo fénix.

Feng huanga jen tak něco nenamíchne. Se svým plachým chováním a laskavou moudrostí se stáhne v těžkých časech a v klidných časech se znovu objeví. Požehná těm, kteří mají to štěstí se s ním potkat, a je předzvěstí výjimečných událostí. Například, když je spatřen při narození císaře, znamená to, že až dítě vyroste, stane se ctnostným vladařem – což je tím největším požehnáním pro zemi. Historicky feng huang předznamenal příchod velkých mudrců a příchod morálky a stability.

V průběhu dynastií sloužil feng huang jako symbol ctnosti a moudrosti. Propojuje přírodní síly kolem nás s tradičními morálními principy nebes. Je věčným symbolem krásy, elegance a božskosti.

Myt-historický božský farmář
Myt-historický božský farmář
Myt-historie: Jak Velký Yu ovládl vodu
Myt-historičtí dračí králové