Dynastie Song

Dynastie Song (Sung) přetrvala přes tři sta let (960–1279), třebaže její vládnutí bylo rozděleno na období Severního (960–1127) a Jižního Songu (1127–1279). Podobně jako předcházející dynastie Tang (Tchang) byla i dynastie Song považována za zlatou éru čínské civilizace. Právě v tuto dobu došlo k důležitým pokrokům v literatuře, filozofii a vědě. Vyvíjely se mnohé oblasti každodenního života spojované s tradiční Čínou, jako například pěstování rýže, propracované úřednické zkoušky a průlomové technologické inovace.

Po pádu dynastie Tang následovalo 53 let zmatku a válčení. Toto období označují historici jako „Pět dynastií a deset království“. V roce 960 sjednotili Zhao Kuangyin (Čao Kchuang-jin) a jeho bratr centrální čínské pláně a jihovýchodní regiony. Založili dynastii Song a Zhao se pod jménem Taizu (Tchaj-cu) stal císařem. Dohlížel na zavedení systému zkoušek pro pracovníky veřejné správy a na projekt podrobného zmapování všech provincií a měst.

Éra Severního Songu, kterou započal, se vyznačovala i častými bitvami se sousedícími královstvími a národnostmi. Boje vyvrcholily vpády Džurčenů, kmene sousedící říše Liao, kteří v roce 1127 obsadili Kaifeng, hlavní město Songů. Zajali císaře Qinzonga (Čchin-cung), jeho otce Huizonga (Chuej-cung) a většinu členů císařského dvora. Vojenská porážka byla později označována jako „Jingkangská (Ťing-kchang) potupa“.

Nicméně, jeden z Huizongových synů, Zhao Goudu (Čao Kou-tu), utekl a dostal se až za řeku Jang-c’-ťiang, kde založil dynastii Jižní Song v oblasti dnešního města Hangzhou (Chang-čou) v provincii Zhejiang (Če-ťiang). Po následující století a půl zde vzkvétal ekonomický, náboženský i společenský život.

Song je v čínské historii známa jako ekonomicky nejvíce prosperující dynastie. Během její éry se ekonomika Číny změnila z agrární na komerční a došlo k prudkému nárůstu populace. Obyvatelé se začali koncentrovat do měst, vzrostla třída obchodníků, a velmi prospěšnými se ukázaly i vládní regule povolující rolníkům vlastnictví pozemků. To vedlo k ohromnému pokroku v zemědělské produkci, jejíž výnosy nedohnaly ani následující dynastie Ming a Qing (Čching).

Rapidně se vyvíjely i technologie. Tři ze „čtyř velkých vynálezů“ staré Číny pocházejí z dynastie Song: magnetický kompas, tisk a střelný prach. Ve vojenských bitvách se začaly široce využívat střelné zbraně a ohromný nárůst zaznamenala i stavba lodí. Aby chránila zahraniční obchod, zřídila dynastie Song první čínské trvalé válečné loďstvo. Prosperovalo také tiskařství, výroba papíru, bavlny a porcelánu. Ve dvanáctém století byla říše Song první na světě, která natiskla vlastní papírové bankovky.

Vládnutí císařů dynastie Song bylo poměrně uvolněné. Učenci a úředníci začali ve společnosti požívat dosud nebývalé vážnosti a měli značnou zodpovědnost v místní samosprávě jednotlivých oblastí. Prosperující ekonomika, svoboda projevu a vynález tiskařství poskytly učencům svobodné prostředí k úvahám, debatám a šíření myšlenek.

Níže uvádíme některá jména, jež jsou spjata s úspěchy dynastie Song:

  • Básník Su Shi (Su Š', 1037–1101): Su Shi byl předním spisovatelem, básníkem a státníkem éry Song. Byl také mistrem poezie ve stylu ci (cch'), jednom z pilířů čínské literatury, který dosáhl vrcholu během této dynastie. Dodnes se uchovalo přes čtyři tisíce jeho básní, které jsou známé svým odvážným, výmluvným a procítěným stylem. Mnoho Číňanů umí některé z nich zarecitovat i dnes.
  • Generál Yue Fei (Jüe Fej, 1103–1142): Yue Fei byl vojenským generálem, jenž vytrvale bránil Jižní Song před invazí Džurčenů. Je velkým národním hrdinou a symbolem loajality. Jedno z nejpopulárnějších tanečních čísel Shen Yunu, „Oddanost Yue Feie“, vypráví legendu o tom, jak Yue Fei vyřešil dilema, zda bránit svou zem, nebo se raději věnovat péči o svou starou matku.
  • Postavy z Příběhů od jezerního břehu: Román je jedním ze čtyř klasických čínských literárních děl a mnohé jeho postavy a příběhy vycházejí z historických postav žijících v dynastii Song. Románem byla inspirována i taneční čísla Shen Yun „Jak Wu Song přemohl tygra“ a „Hrdina Lu Zhishen“.

Na rozdíl od jiných období nebyla dynastie Song sužována povstáními rebelů, komploty eunuchů či rozbroji v císařské rodině. V roce 1279 však dynastii Jižní Song porazil Čingischánův vnuk Kublaj.

Dynastie Tang
Dynastie Yuan
Velký generál Yue Fei
Dynastie Tang
Období severních a jižních dynastií
Dynastie Yuan