Nebeská roucha

Protože Shen Yun Performing Arts prezentuje čínskou polobožskou kulturu, často lze na jevišti vidět nesmrtelné a božské bytosti, jako jsou Buddhové či Taové. Po staletí je zobrazování těchto nebeských bytostí neoddělitelnou součástí čínských lidových tradic, od mýtů a legend až po umělecká díla.

Staré čínské rčení praví: „Každá dynastie má svůj vlastní dvůr.“ V dávných dobách lidé věřili, že na Zemi sestoupili v různých obdobích nesmrtelní z nebeských rájů a převtělili se jako lidské bytosti. Stali se z nich císaři nebo úředníci různých dynastií a utvářeli svá území a kulturu. Přinesli si s sebou pro lidstvo nebeské dary – moudrost filosofů, dovednosti a vynálezy, díky nimž pak dynastie prosperovaly. Jedním z takových darů byl i nebeský oděv.

Proto se říká, že tradiční čínská roucha jsou inspirována nebesy a právě díky tomuto výjimečnému spojení jsou historické oděvy Han tak mnohotvárné a vzhledově bohaté. Některé z těchto nebeských oděvů lze vidět na freskách jeskyní Mogao (Mo-kao) u města Dunhuang (Tun-chuang).

Tato vláda nebes trvala od dob Tří vznešených a Pěti císařů až do pozdní dynastie Ming, což je 5000 let. I když pozemští krejčí dělali, co mohli, aby napodobili nebeská roucha co nejvěrněji, sotva se mohli takové kráse přiblížit. 

Shen Yun ve svých tanečních číslech často zobrazuje božské výjevy, v nichž jsou bytosti jako nebeské víly, Buddhové, Bódhisattvy, Taové či jiná božstva oděna do svých typických hávů. Někdy, podle starobylé tradice, dokonce sestupují na Zemi.

Čínské oděvy Han
Nebeské výjevy
Posvátné síně a svaté chrámy
Čínské oděvy Han
Mandžuský oděv