Zobrazit jako článek

Shen Yun Recenze: Steve Kates, televizní a rozhlasový moderátor

„Toto je pošesté, co jsem představení v průběhu let zhlédl. A pokaždé, když jej sleduji, jsem účinkujícími i poselstvím, které zde vidím, naprosto ohromen. Shen Yun… nebeské bytosti… mluví o inspiraci, jak bychom se všichni měli naučit být schopni spolu na této planetě vycházet. Ještě více však hovoří o naší nesmrtelnosti. Pokud věříme v nesmrtelnost a v to, že když budeme dělat správné věci, řídit se zlatým pravidlem (základní pravidlo pro mravně správné jednání), měli bychom se všichni nějak naučit spojit a být zajedno. A umět se samozřejmě řídit dobrými věcmi v životě. Možná bychom se měli pokusit o to, abychom se dostali z područí všech technologií. A všechna ta touha mít peníze, jako by byly něco božského, to není to pravé. Měli bychom více dbát o duchovno a chtít více pomáhat jednotlivcům. Lidé musí přijít, vidět a zažít Shen Yun... nasajte to, protože je to dobré pro tělo, pro mysl, a především pro duši.“

Steve Kates, televizní a rozhlasový moderátor