Shen Yun Performing Arts - Employment: Qualifications

Volná místa

Kvalifikace

Nabízíme volné pozice, abychom naplnili potřeby naší neustále rostoucí společnosti. Žadatelé by měli být hudebníci, kteří ve své zemi patří k nejlepším v oboru.

Posláním Shen Yun je prostřednictvím jevištního umění obnovit 5 000 let čínské civilizace. Abychom tuto kulturu a její trvalé hodnoty podpořili co nejlépe, čerpáme inspiraci z Falun Dafa a v každodenním životě kultivujeme hodnoty Zhen (Pravdivosti), Shan (Soucitu), Ren (Snášenlivosti). Naši umělci jsou díky následování těchto principů schopni dosáhnout stavu klidné mysli, která jim umožňuje obnovit tuto kulturu, inspirovanou nebesy.

Žadatelé by tedy měli být otevřeni možnosti naučit se Falun Dafa a následovat jeho principy „Pravdivosti, Soucitu a Snášenlivosti“. Doporučujeme kandidátům seznámit se s touto praxí na www.FalunDafa.org. Najdete tam knihy Falun Gong a Zhuan Falun, a také instrukce k pěti klidným meditativním cvičením, která se lze snadno naučit a jsou zcela zdarma.

Doporučujeme vám také podívat se na naši novou sekci Shen Yun & Spiritualita: Co je Falun Dafa?