O Shen Yun >

    Čínský tanec

Čínský tanec je jádrem všeho, co Shen Yun dělá. Jde o jednu z nejpřesnějších a nejexpresivnějších forem umění na světě a je známý neuvěřitelnými přemety a otočkami, ale i jemnou elegancí.

UMĚLECKÁ FORMA,
KTERÁ SE UTVÁŘELA
TISÍCE LET

Klasický čínský tanec pomáhá zachovat
5 000 let čínské kultury. Staví na tradiční estetice a kdysi se předával mezi lidmi, na císařském dvoře a prostřednictvím starých divadelních her. V průběhu tisíců let se neustále tříbil, až se nakonec vyvinul do rozsáhlé a typicky čínské taneční formy, jak ji známe dnes.
    VÍCE >

Klasický čínský tanec má své vlastní výcvikové metody základních dovedností. Přísný trénink klade důraz na fyzický výraz a specifické postoje. Zahrnuje rovněž výuku nejrůznějších kombinací výskoků, otoček, přemetů, obratů a dalších pohybových technik. Je to rozsáhlý a nezávislý taneční systém.

V klasickém čínském tanci jsou obsaženy hluboké kulturní tradice Číny, a díky tomu mají jeho pohyby bohatou výmluvnost. Díky ní lze s neporovnatelnou přesností vyobrazit osobnost či pocity dané postavy a tím znázornit scény z jakéhokoliv časového období, ať už z minulosti či současnosti, z Východu či Západu, a to velmi živým způsobem.

Klasický čínský tanec

Zhlédněte video

LIDOVÝ A
ETNICKÝ TANEC

ŘADA VÝZNAMNÝCH etnických skupin v Číně a podél jejích hranic poskytuje širokou škálu materiálu, ze kterého mohou choreografové a skladatelé čerpat. Tyto tance vás mohou přenést do hornatého Tibetu, širokých stepí Mongolska nebo třeba k břehům vesničky etnika Dai.

Vlevo: První taneční sólistka Chelsea Cai v Tibetském tanci díků z roku 2010.

TANEC ZALOŽENÝ
NA PŘÍBĚHU

TYTO TANCE POSKYTUJÍ dramatický obraz nejcennějších příběhů z minulosti i současnosti. Postavy ztělesňují nejvznešenější ctnosti čínské civilizace a přinášejí poselství či morální odkaz, které jsou platné i dnes. Mnohé z příběhů inspirovaly celé generace, jako například pověst o hrdince Mulan nebo generálovi Yue Feiovi.

Vlevo: První taneční sólista Rocky Liao jako opilý mnich Lu Zhishen v čísle Hrdina Lu Zhishen z roku 2010.
GALERIE KLASICKÉHO ČÍNSKÉHO TANCE
Klasický čínský tanec má svůj vlastní způsob výuky základních dovedností, fyzického výrazu a postojů, skoků, otoček, přemetů
a dalších obtížných pohybových technik. Tvoří rozsáhlý a nezávislý taneční systém.
Following the lead taken by some media and other organizations, we are now also referring to the coronavirus as "the CCP virus," as it is the Chinese Communist Party's mismanagement and cover-up that has led to the global pandemic.