Zásady ochrany soukromí

Shen Yun Performing Arts přijalo tyto Zásady ochrany soukromí, aby informovalo uživatele webové stránky ShenYunPerformingArts.org o tom, jak sbírá, uchovává a používá osobní informace poskytnuté prostřednictvím této webové stránky.

1. Sbírání informací.

Určité aplikace na této webové stránce mohou od uživatele vyžadovat registraci nebo poskytnutí osobních informací. Takové osobní informace nejsou sdíleny, ani prodávány třetím stranám. můžeme také požadovat demografické informace. Můžeme také požadovat demografické informace, abychom lépe porozuměli potřebám uživatelů našich webových stránek. Vložení takových informací není povinné a zvolíte-li si, že takové informace nevložíte, i tak můžete tyto aplikace úspěšně používat. Požadujeme-li demografické informace, nebudeme sdílet informace o vás jako jednotlivci se žádným jiným subjektem. Pokud přesto sdílíme demografické informace se třetími stranami, poskytujeme jim pouze informace souhrnné.

 

2. IP adresy.

IP adresu váš počítač používá pokaždé, když jste připojeni k internetu. Vaše IP adresa je číslo, které váš počítač používá k identifikaci vašeho počítače v rámci sítě. IP adresy jsou automaticky sbírány naším webovým serverem jako součást demografických a profilových dat, která se nazývají „provozní data“ (“traffic data“) tak, aby vám mohla být tato data posílána (jako například webové stránky, které požadujete). Shen Yun Performing Arts nepoužije vaši IP adresu k tomu, aby se pokoušela identifikovat vaše osobní informace.

 

3. Systémové informace.

Systémové informace, které sbíráme jako součást „provozních dat“, zahrnují čas a typ použitého webového prohlížeče, operační systém/platformu a rychlost CPU. Tyto informace jsou odesílány automaticky vaším webovým prohlížečem, když jste připojeni k [libovolné] webové stránce. Tyto informace Shen Yun Performing Arts využívá k identifikaci širokých demografických trendů a mohou být použity k vylepšení designu našich webových stránek a pro technologická rozhodnutí. Tyto informace nebudou sloužit k identifikaci vaší osoby.

 

4. Seznamy pro rozesílání elektronické pošty.

Poskytnete-li svou e-mailovou adresu, Shen Yun Performing Arts vás může periodicky kontaktovat se speciálními nabídkami, aktualizovanými informacemi a novými službami. Jakýkoli e-mail, který vám Shen Yun Performing Arts zašle, vám nabízí možnost být ze seznamu pro rozesílání elektronické pošty odstraněn. Vybrané aplikace na naší webové stránce nabízejí návštěvníkům možnost přihlásit se k odběru našeho informačního bulletinu, poskytnou-li Shen Yun Performing Arts své jméno a adresu. Pokud Shen Yun Performing Arts poskytnete svou poštovní adresu nebo telefonní číslo, pak kromě elektronického informačního bulletinu vás Shen Yun Performing Arts může na základě těchto údajů upozornit na aktualizované informace a nové služby. Pokud si přejete být odstraněni ze seznamu pro rozesílání elektronické pošty, můžete tak učinit přímo kontaktováním Shen Yun Performing Arts.

 

5. Bezpečnost.

Informace sesbírané Shen Yun Performing Arts jsou uloženy v bezpečných provozních prostředích, která nejsou přístupná veřejnosti. Všichni naši zaměstnanci a dodavatelé se zavazují k tomu, aby udržovali a podporovali vaše soukromí a bezpečnost a jsou seznámeni s našimi podmínkami ochrany soukromí a bezpečnosti. Bohužel zaručit 100% bezpečnost všech přenosů dat po internetu není možné. V důsledku toho, přestože usilujeme o ochranu vašich osobních informací v našich systémech, Shen Yun Performing Arts nemůže zajistit nebo zaručit bezpečnost jakýchkoli informací, které nám předáte, a činíte tak na vlastní riziko.

 

6. Odkazy (linky).

Naše stránka obsahuje odkazy na jiné webové stránky. Neřídíme ochranu soukromí cílových stránek. Jakmile opustíte naše servery (můžete zkontrolovat, kde se nacházíte, když zkontrolujete URL v navigačním řádku vašeho prohlížeče), použití jakýchkoli informací, které poskytnete, se řídí podmínkami ochrany soukromí operátora stránek, které navštívíte. Takovéto podmínky se mohou od našich lišit. Pokud nemůžete nalézt zásady ochrany soukromí jakékoli takové stránky prostřednictvím odkazu z jejich domovské stránky, měli byste kontaktovat manažera těchto stránek a požadovat více informací. Shen Yun Performing Arts není odpovědná za postupy v oblasti ochrany soukromí, ani za obsah jiných webových stránek, kromě své stránky shenyunperformingarts.org.

 

7. Děti.

Nevyžadujeme osobní údaje od dětí.

 

8. Úprava ochrany soukromí.

Shen Yun Performing Arts si vyhrazuje právo změnit nebo aktualizovat tyto Zásady ochrany soukromí, aby mohla reagovat na jakékoli změny. Tyto Zásady ochrany soukromí nahrazují všechny dříve zasílané Zásady ochrany soukromí. Naše Zásady ochrany soukromí jsou pravidelně přezkoumávány a revidovány, abychom se ujistili, že nadále sloužíme nejlepším zájmům našich zákazníků.