Časté otázky

O představení

Vezmeme vás na cestu do skvostných období čínské historie a také do jejích nedávných let. Prostřednictvím klasického čínského tance, živé hudby a úžasných digitálních kulis přinášíme na jeviště prastaré příběhy a legendy, etnické a lidové tance, padouchy a hrdiny. Můžete se těšit na neobyčejný zážitek. Zážitek, který vás nejen pobaví, ale také obohatí a inspiruje.

Samotné představení Shen Yun trvá zhruba dvě hodiny plus přestávka. Každé představení je tvořeno přibližně sedmnácti až osmnácti krátkými tanečními čísly, která se liší svým tempem i stylem. Některá vystoupení zobrazují příběhy z prastaré čínské historie a mytologie, některá se zaměřují na současnou Čínu, zatímco další představují taneční styly a kostýmy z různých dynastií, regionů a etnických skupin.

Taneční čísla doprovází originálními skladbami živý orchestr. Každé vystoupení stručně uvádějí konferenciéři ve dvou jazycích, kteří vám jednotlivá čísla blíže osvětlí. Mezi taneční čísla jsou pro zpestření zařazena dvě až tři klasická pěvecká a instrumentální sólová vystoupení.

Představení Shen Yun jsou nezapomenutelná díky kombinaci hudby, tance, zářivých kostýmů a animovaného pozadí, které obsahuje také několik překvapení!

„Shen“ znamená nebeský či božský a „Yun“ lze přeložit jako cítění nebo rytmus. Jaké by to asi bylo, kdyby k nám na zem sestoupily božské bytosti a tančily před našima očima? To je ten smysl.

Takže celý výraz Shen Yun znamená „Krása tančících nebeských bytostí“. Zní to kouzelně, že? A také že je!

V podstatě se nemusíte připravovat vůbec. V divadle jsou k dispozici programové knihy, které vás uvedou do každého vystoupení a umožní vám tak prohloubit si zážitek. Dvojice konferenciérů vám stručně představí taneční čísla a poví něco málo i o klasickém čínském tanci, složení unikátního orchestru a dalších aspektech souvisejících s představením a kulturou.

Ale samozřejmě, pokud se chcete dozvědět více už předem, doporučujeme vám prohlédnout si naše webové stránky. Sekce „O Shen Yun“ vám dá dobrý přehled o tom, co očekávat od představení, provede vás úžasnou taneční formou klasického čínského tance a misí Shen Yun. Sekce „5 000 let“ je bohatou studnicí informací o různých legendách, historických postavách, kostýmech, dynastiích atd. Určitě se k ní vraťte i po představení.

Určitě ano. Ve skutečnosti složení našeho publika odráží typické publikum divadel, ve kterých vystupujeme. V každém představení jsou navíc konferenciéři, kteří vás jím provázejí a zároveň tak poskytují znalosti, které vám umožní odnést si hluboký zážitek. Programové knihy obsahují uvedení jednotlivých vystoupení, a navíc jsou přeloženy i texty pěveckých sólových čísel, jež se zobrazují na pozadí scény.

A hlavně, tanec a hudba jsou univerzálními jazyky, které překračují kulturní a jazykové bariéry. Typické témata Shen Yun jako soucit, odvaha a naděje jsou rovněž univerzální. Pokud máte rádi krásné kostýmy, podmanivou hudbu, taneční techniky plné přemetů a výskoků, příběhy chytající za srdce a vzrušující legendy, bude se vám Shen Yun líbit.

(Podívejte se, co o našich představeních po celém světě řekli sami diváci.)

Samotné představení Shen Yun trvá zhruba dvě hodiny a do něj je ještě včleněna přestávka.

Ano. Každé představení Shen Yun doprovází jedinečný orchestr, jenž kombinuje západní symfonické nástroje s tradičními čínskými, jako například dvoustrunné erhu, drnkací pipa a mnoho různých perkusí. Orchestr Shen Yun je jediný na světě, který trvale obsazuje tyto dvě kategorie nástrojů. Dokázal to, o co se mnozí pokoušeli, a neuspěli – spojit dvě odlišné hudební tradice do jednoho harmonického zvuku.

Shen Yun sídlí ve státě New York, v kopcích asi dvě hodiny cesty od New Yorku. Ukazuje se, že obroda tradiční čínské kultury se může odehrávat pouze mimo Čínu.

V Číně se komunistická strana snaží systematicky vyhladit tradiční kulturu. V důsledku kampaní, jako byla kulturní revoluce v 60. a 70. letech, se tradiční čínská kultura, zejména její duchovní odkaz, ocitla na pokraji zániku.

Ale v roce 2006 se v New Yorku dala dohromady skupina čínských umělců z různých koutů světa, kteří měli klasickou průpravu, aby zde započala svou misi – obnovu tradiční čínské kultury prostřednictvím jevištního umění. Mnozí z nich měli skvělou kariéru anebo byli uměleckými špičkami v Číně, ale zjistili, že tradiční kulturu tam nelze přivést na scénu – ne pod režimem, který se jí desítky let snaží zničit. A tak založili Shen Yun v New Yorku, kde můžou svobodně tvořit, vystupovat a znovu objevovat ztracené dědictví a podělit se o něj se světem.

Většina našich choreografů a skladatelů je přímo z Číny, zatímco tanečníci jsou většinou etničtí Číňané z USA, Kanady, Austrálie, Tchaj-wanu, Japonska nebo také přímo z Číny. Hudebníci jsou velmi unikátním uskupením z Číny, USA, Německa, Španělska, Arménie, Bulharska a mnoha dalších zemí.

Paradoxně, zatímco Shen Yun oslavuje tradiční čínskou kulturu po celém světě, v Číně vystupovat nemůže. A nejen to, podobné představení v dnešní Číně ani neuvidíte. Shen Yun by tam vystupoval rád, ale Komunistická strana Číny to nechce dovolit.

 

Samozřejmě, v Číně je mnoho představení, která se jeví jako tradiční, ale po desetiletích politických kampaních útočících na kulturní dědictví byla ochuzena o svou niternou podstatu. Jednou z věcí, která dělá Shen Yun tak unikátní, je to, že kromě uměleckého mistrovství a krásy na povrchu zůstává věrný i duchovnímu základu čínské civilizace – myšlenkám, jako je harmonie mezi Nebem, Zemí a lidstvem.

Ale právě tento aspekt čínských tradic se pokouší komunistický režim zničit. Obnovu této tradice a Shen Yun vnímá jako hrozbu, a tak nedovoluje, aby tam Shen Yunu vystupoval.

A co víc, umělecký tým Shen Yun považuje umění nejen za médium pro šíření krásy a tradic, ale také v něm vidí humanitární aspekt. Každý rok Shen Yun zařazuje do programu alespoň jedno taneční číslo týkající se velmi citlivého tématu v Číně, takového, který se zatím nikdo jiný neodvážil zobrazit – jde o příběh Falun Gongu (viz níže). Myslíme si, že tohle je velmi důležitý příběh, který stojí za to převyprávět. A zároveň je to další důvod, proč v Číně nemůžeme vystupovat.

Nicméně, Číňané, kteří si to mohou dovolit, běžně létají do Tchaj-peje, Tokia, Los Angeles nebo do jiných měst, aby tam Shen Yun zhlédli. Bezpočet dalších nám píše na webové stránky, aby zde vyjádřili naději, že Shen Yun přijede brzy i do Číny.

Falun Dafa je známý i jako Falun Gong (Falun Kung). Je to praxe, jež kombinuje učení sebezušlechťování a meditační cvičení. Učení se zaměřují na tři hlavní principy – pravdivost, soucit a snášenlivost. Umělci Shen Yun praktikují Falun Dafa a zároveň je tato praxe zdrojem inspirace pro naše představení.

Jak Čína, tak západní společnost měli v minulosti umělce, kteří kteří svoji tvorbu propojovali s duchovností. Ve staré Číně umělci praktikovali meditaci a hledali vnitřní klid a spojení s vesmírem. Věřili, že aby dokázali vytvořit skutečné umění, musí pracovat na svých ctnostech a vnitřní čistotě. A tuto tradici dnes následují i umělci Shen Yun.

Možná jste už slyšeli o pronásledování Falun Dafa v dnešní Číně. Začalo to v roce 1999, kdy jste mohli každé ráno v parcích po celé Číně vidět desítky milionů lidí praktikujících cvičení Falun Dafa. Ale komunistická strana se zalekla takové popularity a nezávislého myšlení mimo její kontrolu a spustila celonárodní pronásledující kampaň s cílem zničit tuto praxi. Další skutečností bylo, že počet praktikujících Falun Dafa byl větší než počet členů Komunistické strany Číny.

Dnes, po více než dvaceti letech, co jsou mučeni, vězněni a zabíjeni, zůstávají tito lidé pevní ve své víře a pokračují v nenásilném odporu. Tým Shen Yun přináší jejich příběhy i na světová jeviště. Miliony diváků jsou pohnuti odvahou těchto lidí a jejich odkazem naděje.

Mnozí naši umělci jsou s příběhem Falun Dafa a pronásledováním těch, kteří jej v Číně praktikují, velmi dobře obeznámeni.

Umělci Shen Yun praktikují meditační cvičení Falun Dafa a řídí se jeho učením, které vede ke sebezdokonalení. Kdyby však stejní tanečníci a hudebníci přišli do parku v Číně dnes a začali provádět stejná meditační cvičení, byli by zatčeni a možná i mučeni a zabiti.

Řada našich účinkujících toto pronásledování v Číně skutečně zažila nebo se něco takového stalo jejich rodinným příslušníkům. Někteří z tanečníků, které vidíte na jevišti vystupovat s takovou radostí a vášní, přišli o rodiče v důsledku mučení v čínských zajateckých táborech.

Pro ně je to až příliš skutečné. Cítí, že musejí něco udělat, aby pomohli svým blízkým a lidem v Číně a aby vyprávěli svůj příběh.

Podívejte se na videa o pronásledovaných umělcích Shen Yun.

Jedním důvodem je, že se pokoušíme garantovat divákům dobrý výhled na scénu a z každého sedadla. Druhým je, že Shen Yun má obrovskou produkci. Každý náš soubor má přes 80 členů – tanečníků, hudebníků, kteří pracují na plný úvazek, zpěváků, konferenciérů a technický tým. V každém představení je také k vidění více než 400 ručně zhotovených kostýmů (vyrobených ve státě New York), nemluvě o digitálním pozadí. A také cestujeme – protože se snažíme přinést představení do každého koutu Země, zřídka zůstáváme v některém městě více než několik dní. To je dost jiné než u show, která někde zůstává několik týdnů či měsíců.

A také vytváříme každý rok novou produkci! To znamená, že se každým rokem koná světová premiéra se zcela novou choreografií a hudebními skladbami, novými kostýmy, vzhledem digitální projekce a s novými písněmi. Pokud uvážíte, kolik je u nás angažovaných kreativních umělců a účinkujících umělců, jde o uměleckou kvalitu v neporovnatelném měřítku.

Někteří diváci o představení řekli toto: Nelze to srovnat s jinými druhy zábavy. Například, pokud s sebou vezmete děti, porovnejte cenu vstupenky na Shen Yun s tím, co investujete do jejich vzdělání, kulturních a uměleckých aktivit a vytváření vzpomínek, které jim zůstanou na celý život.

A další diváci řekli, že povznášející energie představení a pocit naděje, který ve vás zůstane, jsou ve skutečnosti neocenitelné.

Naše oddělení kostýmů vyrábí každou sezónu tisíce kusů oblečení, pokrývek hlavy, bot a jiných doplňků. Taneční kostýmy Shen Yun jsou většinou odrazem tradičního oblečení různých čínských dynastií, unikátních stylů více než 50 etnických skupin žijících v Číně a božskými rouchy z folklóru a mytologie. Po výběru jsou upraveny tak, aby byly vhodné pro tančení.

V procesu tvorby čerpají kostyméři Shen Yun z bezpočtu tradičních vzorů. Od nadpozemsky krásných hávů nebeských víl přes císařova dračí roucha až po roztomilé „květináčové“ boty. Každý kus je ručně vyráběný a šitý na míru ve státě New York v USA.

Hudební skladby Shen Yun jsou psané na míru tanečním číslům, jež jsou každý rok zcela nová. Stejně tak to platí o doprovodu sólových pěveckých a instrumentálních čísel.

Shen Yun má několik specializovaných skladatelů, kteří čerpají inspiraci z rozsáhlé čínské historie a regionů a také mají své vlastní hudební nápady.

Každá skladba je složena s ohledem na perfektní propojení východních a západních nástrojů a pak puntičkářsky sladěna s taneční choreografii a digitálním pozadím na jevišti. Hudbu máme vždy „live“.

Krátké taneční příběhy jsou jako malé úryvky z čínské historie. Mohou být o starověkém Žlutém císaři, Opičím králi, o novodobém příběhu, hrdinech, božstvech nebo barvitých postavách, které se objevovaly v průběhu tisíciletí dynastií.

Jedinečným rysem čínské civilizace je to, že její dějiny byly zaznamenávány a předávány, někdy i v živých detailech, nepřetržitě po tisíce let. Shen Yun tak má k dispozici bohatý zdroj materiálu, který umožňuje oživit tuto starobylou kulturu na jevišti 21. století.

Tato mini dramata, trvající méně než sedm minut, zobrazují nadčasové legendy, dávné hrdiny, klasická literární díla a nebeské ráje. Každý tanec ztělesňuje a oslavuje ctnosti, které přetrvávaly v srdci čínské civilizace po tisíce let: věrnost, víru, soucit a odvahu.

Ne, není. Tanečníci Shen Yun předvádějí klasický čínský tanec a také širokou škálou tradičních čínských etnických a lidových tanečních stylů.

Zatímco balet má své historické kořeny v evropské kultuře, klasický čínský tanec pochází z tradiční čínské kultury. Klasický čínský tanec má svůj vlastní systematický výcvik a zahrnuje mnoho typů přemetů, salt, otoček, výskoků a pohybových technik, které historicky nebyly součástí baletu. Tento tanec je tak starý jako samotná čínská civilizace a obsahuje její mnohé hluboké kulturní tradice. Pohyby jsou zde nesmírně expresivní a díky tomu lze tancem jasně zobrazovat postavy a pocity.

Předvádět klasický čínský tanec v jeho nejčistší podobě je typickým znakem Shen Yun. Žádnému jinému uměleckému souboru se ještě nepodařilo přinést na světová jeviště klasický čínský tanec v jeho čiré podobě.

(Přečtěte si 7 rozdílů mezi baletem a klasickým čínským tancem)

Odpověď na tuto otázku je překvapivě opačná, než byste si možná mysleli - nejde o to, že v klasickém čínském tanci existuje akrobacie, ale o to, že v akrobacii můžete vidět techniky klasického čínského tance! Nejen to, olympijští gymnasté si zejména při sestavách na podlaze také propůjčili pohyby z klasického čínského tance.

Techniky salta a přemetu jsou součástí klasického čínského tance již tisíce let. V sedmdesátých letech 20. století převzali čínští gymnasté tato vysoce náročná salta z klasického čínského tance, předváděli je na mezinárodních soutěžích a představili je světu.

Časem si některé umělecké formy tyto techniky osvojily. Nejen gymnastika a akrobacie, ale také roztleskávačky, a dokonce i moderní balet jsou mezi těmi, kdo si vypůjčili prvky z klasického čínského baletu.

Takže až tyto úžasné přemety uvidíte na jevišti, pamatujte, že nejde o akrobacii, ale o klasický čínský tanec.

I když představení neobsahují čínská bojová umění, mají klasický čínský tanec a bojová umění něco společného.

Když se před pár tisíciletími poprvé objevilo čínské bojové umění, jeho přemety a techniky ohromně obohatily jiné staré umělecké formy, včetně opery a tance. Některé pohyby původně určené pro boj se transformovaly coby prostředek pro potěšení oka jak při příležitostech neformálních slavností, tak pro velké císařské oslavy.

V představeních Shen Yun neuvidíte jen pohyby podobající se bojovému umění, ale také tradiční zbraně jako hole, kopí, meče a další, které se používají jak v bojových uměních, tak v čínském tanci.

Více o podobnostech a odlišnostech čínského tance a kung-fu se dočtete v Kung-fu a čínský tanec: Dávno ztracení sourozenci?)

Každý rok přichází Shen Yun ze zcela novým programem. Formát zůstává stejný, ale choreografie, hudba, písně, kostýmy, digitální pozadí, příběhy, to vše je zcela nové.

naplánujte si vaší návštěvu

Vzhledem k dodatečným procedurám týkajícím se covidových nařízení přijďte prosím do divadla ALESPOŇ HODINU PŘEDEM. Představení začíná včas – je uceleným zážitkem – nenechte si ujít žádnou z jeho částí, nemluvě o začátku!

Obchodní partneři by měli mít večerní šaty nebo sako. Může být i smoking nebo róba či kostýmek. Doporučujeme obléct si něco, v čem vypadáte a cítíte se nejlépe. Jdete na speciální událost, tak proč se podle toho i neobléct? A kdo ví, možná se budete ve foyer fotit při „panelu“ Shen Yun a sdílet své fotky na Facebooku či Instagramu – a to určitě budete chtít vypadat dobře.

Samozřejmě, jakmile se vám podaří koupit si vstupenku! A teď vážně... Obvykle naše publikum tleská po skončení jednotlivých čísel a také po jejich uvedení konferenciéry. Samozřejmě, jestli vás nadchne nějaká část během tanečních čísel, není problém zatleskat také. (Výjimkou jsou sólová vystoupení, kde by se to stát nemělo.)

Rodiny tvoří podstatnou část našich diváků a jsou mezi nimi i děti. Těm se obzvláště líbí výstupy, jako je Opičí král anebo nezbední mniši. Myslete však prosím i na diváky vedle vás a zvažte, zda dokáže vaše dítě sedět celé představení bez toho, aby rušilo ostatní. V tomto smyslu divadla obvykle nedovolují vstup dětem mladším čtyř nebo pěti let. Tuto informaci můžete najít v informačních textech u každého města na pravé straně u „Informací o představení“.

Je nám líto, ale to nelze. „A co mobilní telefony?“ Ani to ne. „A co...“ Bohužel. Fotografování a nahrávání jakéhokoliv druhu je přísně zakázáno. Fotografování a natáčení, a to i bez blesku, totiž ruší naše umělce – tanečníci je vidí! A také to vyrušuje diváky kolem vás, kteří si chtějí představení vychutnat. A také je zde ve hře porušování autorských práv. Zaměstnanci divadla a ostraha berou tyto věci velmi vážně.

Ostatní

Ano, ve většině divadel je můžete najít ve foyer před představením a po něm a také během přestávky. Anebo je lze zakoupit na https://www.shenyuncollections.com/

DVD z tanečních čísel k dispozici nemáme. Je to kvůli tomu, že věříme, že úplně si vychutnat tance, kostýmy, animované pozadí a živý orchestr lze jen osobně v divadle.

ALE nedávno jsme spustili online streamovací platformu Shen Yun Zuo Pin. Na ní můžete sledovat mnoho tanečních představení z minulých sezón, koncerty Symfonického orchestru Shen Yun, naše původní opery, sbírky technik klasického čínského tance, instruktážní videa, záběry ze zákulisí, krátké videoklipy a mnoho, mnoho dalšího.

Navštivte: Shen Yun Zuo Pin

Ano, máme CD a DVD Symfonického orchestru Shen Yun, které lze zakoupit na Shen Yun Collections.

Na naší online streamovací platformě Shen Yun Zuo Pin můžete také sledovat nahrávky původní hudby Shen Yun a klasických mistrovských děl.

Máme měsíční newsletter. Je plný novinek, videí, příběhů, blogů, fotek, rozhovorů s umělci a nahlédnutím do zákulisí. Můžete se přihlásit k odběru zde.

V to doufáme! Můžete se podívat na stránku turné, najdete tam města, ve kterých letos vystupujeme. Anebo máme také pomůcku „Upozorni mě“, ve které si vyberete město a automaticky vás upozorníme, když se k vám bude Shen Yun blížit. K této službě se můžete přihlásit zde.