O Shen Yun >

  Překážky, kterým čelíme

Dovolí svět, aby čínská komunistická strana ovlivňovala umění?

Soubor Shen Yun Performing Arts byl založen praktikujícími Falun Dafa v roce 2006 v New Yorku. Posláním společnosti je použít jevištní umění k obnovení podstaty čínské kultury, tradičně považované za civilizaci inspirovanou bohy. Jelikož čínská komunistická strana (ČKS) je oficiálně ateistický režim, bojí se svobody projevu, které se náš umělecký soubor na Západě těší.

Psal se rok 1999, když ČKS spustila pronásledování Falun Dafa – meditační praxe založené na principech pravdivosti, soucitu a snášenlivosti (Co je Falun Dafa?). Zatímco stoupenci Falun Dafa v Číně nadále čelí strašlivému týrání, strana šíří perzekuci i za hranice země. Patří zde také formy obtěžování Shen Yun, o kterých blíže pohovoříme v tomto článku.

Proč by měla ČKS obtěžovat stoupence Falun Dafa mimo Čínu? Hlavním cílem je zabránit jim, aby odhalili tragickou realitu pronásledování lidem ve světě. To však není jediný důvod. Strana se také snaží proniknout do západní společnosti a ovlivňovat názor mezinárodního společenství v otázce Falun Dafa. Zde jsou hlavní kanály, jichž ČKS využívá:

 • “Doufáme, že každý zde bude následovat instrukce velvyslanectví” - sdělil zástupcům studentských spolků čínský velvyslanec v Kanadě Mei Ping.
  SPOLKY ČÍNSKÝCH STUDENTŮ: Na univerzitních kampusech po celém světě existují spolky studentů z Číny. Ty jsou pod přímým dohledem čínských velvyslanectví a konzulátů, od kterých přijímají finanční podporu. Zástupci těchto spolků vystupují jako mluvčí velvyslanectví a pravidelně vykonávají úkoly určené ČKS. Jako příklad můžeme uvést nejrůznější dezinformační kampaně.
 • Čínský generální konzul v New Yorku na setkání místních podnikatelů.
  SDRUŽENÍ ČÍNSKÝCH PODNIKATELŮ:Zlákána vyhlídkami ekonomických výhod přešla některá čínská podnikatelská sdružení pod kontrolu čínských velvyslanectví a ve službách komunistického režimu se účastní různých činů na hranici či za hranicí zákona. Typickým příkladem může být například série násilí z roku 2008 proti skupině příznivců Falun Dafa v newyorské čtvrti Flushing obývané Číňany. V jednom případě se na místě ocitl dokonce sám čínský generální konzul, který podněcoval nenávist a osobně štvavé útoky řídil.
 • Od hanění k nástroji propagandy: ČKS označila Konfucia během kulturní revoluce za „hlavního grázla“.
  KONFUCIOVY INSTITUTY:Konfuciovy instituty jsou jednou z hlavních iniciativ komunistické propagandy v zahraničí. V současnosti čínská vláda provozuje více než 300 těchto vzdělávacích ústavů v 93 zemích a do roku 2020 plánuje další mohutnou expanzi. Konfuciovy instituty mají sloužit jako místo pro vzdělávání a kulturní výměnu, ale ve skutečnosti spadají přímo pod komunistickou stranu a jsou klíčovou součástí snahy režimu o vylepšení své pověsti ve světě. Je to přímo komunistická strana, kdo rozhoduje, co se v těchto institutech bude a nebude vyučovat. Studentům je předkládána stranická verze čínských dějin, politiky a kultury, přičemž nepadá ani zmínka o porušování lidských práv, etnických čistkách a masakrech.

I. Systematické pokusy ČKS sabotovat Shen Yun

Od svého vzniku se musel Shen Yun potýkat se zasahováním čínské komunistické strany. Taktiky se rok od roku měnily:

První rok

V prvním roce existence Shen Yun vyslala čínská komunistická strana do světa kolem 60 uměleckých souborů, aby konkurovaly Shen Yun a finančně ho zruinovaly. Jakmile však naši diváci přišli do kontaktu s autentickou čínskou kulturou v podání Shen Yun, popularita souboru a jeho pověst se rychle rozšířily.

Druhý rok

Během našeho druhého turné zapojila ČKS do kampaně na poražení Shen Yun co nejvíc uměleckých souborů z Číny. Vystupovat za hranicemi mohl kdokoliv, kdo dokázal na jevišti něco předvést. Hlavním cílem bylo nabídnout čínské představení za nižší cenu a odstavit Shen Yun. Konkurenční představení se často odehrávala v protějším divadle v tytéž termíny. Výsledkem však byl opětovný neúspěch a promarnění státních financí.

Třetí rok

Třetí rok ČKS nejenže vyslala do světa početné soubory, ale také přikázala svým velvyslanectvím a konzulátům v zahraničí, aby vyvíjely tlak na divadla. Zaměstnanci velvyslanectví pak volali do divadel v USA, Asii a v Evropě, psali jim dopisy a osobně chodili za řediteli ve snaze zabránit podepsání smlouvy nebo dosáhnout jejího zrušení. V některých případech dokonce vyhrožovali, že pokud se divadla požadavkům nepodřídí, utrpí tím politické a ekonomické vztahy dané země s Čínou. Ve svobodných zemích to ředitelé prostor považovali spíše za nepovedený žert. Ke zrušení smluv téměř nikdy nedošlo, a tak i tato taktika selhala.

Čtvrtý rok

Během čtvrtého turné Shen Yun přešla ČKS na novou taktiku – instruovala jedince, aby vystupovali jako stoupenci Falun Dafa. Tito lidé posílali divadlům nesmyslné, zmatené dopisy, aby vedení získalo ze Shen Yun a Falun Dafa negativní dojem. V této době již však divadla spolupracovala se souborem několik let a přesně věděla, co Shen Yun a Falun Dafa jsou. Výsledek? Divadla jen získala z ČKS ještě horší dojem. Představení Shen Yun pokračovala dál jako obvykle.

Pátý rok

Když ČKS viděla, že její taktiky nefungují, snížila se při našem pátém turné k ještě podlejším činům. Někdo se pokoušel manipulovat s autobusy, ve kterých účinkující cestovali. V jednom případě byla naříznuta přední pneumatika tak, aby se kolo hned nevypustilo, ale explodovalo pod vysokým tlakem na dálnici. Naštěstí se na tuto skutečnost přišlo při inspekci vozidla. Kromě občasných obtíží nezpůsobila tato taktika žádné vážnější problémy.

Navzdory těmto vícerým taktikám se ČKS nepodařilo naše představení zastavit. Shen Yun teď každý rok vyráží na světové turné, v jehož rámci navštíví více než stovku měst. Většina představení je vyprodaná. Často nám lidé říkají, že Shen Yun způsobil ve světě senzaci a že jít se na něj podívat je poslední trend. Možná, že po přečtení tohoto článku bude víc lidí chtít Shen Yun zhlédnout a zjistit, proč se jedna z údajně nejmocnějších vlád světa bojí jednoho uměleckého souboru.

II. Manipulace čínských studentů, jež mají oklamat nečínské umělce

S tím, jak se zvyšuje poptávka po představeních Shen Yun,   soubor přirozeně roste a průběžně nabírá nové umělce.

Ve snaze zasahovat do rozvoje Shen Yun pořádají čínská velvyslanectví a konzuláty ve světě setkání se studentskými spolky Číňanů ve Spojených státech a dalších zemích. Na těchto setkáních rozdávají čínským studentům studujícím v zahraničí připravené dezinformační materiály o Falun Dafa a Shen Yun. Představitelé komunistického režimu u těchto studentů zaujímají postoj: "My reprezentujeme naši vlast, takže se o vás postaráme a říkáme vám tyto věci pro vaše dobro. I vy můžete našemu státu pomoci bránit se před těmi, kdo se nás snaží ztrapnit.“

Tímto způsobem do čínských studentů vštěpují nejenom lži a nenávist, ale také využívají jejich patriotismu k šíření výmyslů v západních zemích. Pokoušejí se oklamat talentované umělce nečínského původu takovým způsobem, aby si vyvinuli o Shen Yun nesprávná pochopení a negativní názory. To může v některých případech zabránit talentovaným studentům, aby se o pozice v Shen Yun ucházeli. Přicházejí tím o jedinečnou příležitost.

III. Skutečnými oběťmi jsou ti, kdo mají mylné informace

NA ZÁPADĚ JE PŘES DVĚ STĚ TISÍC ČÍNSKÝCH STUDENTŮ.
kteří vědomě či nevědomě šíří pomluvy, lži a nenávist o Falun Dafa. Za těchto okolností se mnoho občanů a studentů ze Západu nevyhne vlivu těchto lží. Není tedy těžké si představit, že jsou oklamáni a uvedeni v omyl.

Mnoho umělecky nadaných studentů ze Západu je těmito lžemi obklopeno v každodenním životě. Tito studenti však nemusí mít dostatek financí, aby mohli navštívit špičková vystoupení, jako je Shen Yun. Je pro ně obtížné koupit si vstupenku na představení, a tak je pro ně ještě těžší poznat pravdu ohledně Shen Yun. Mohou tak jen slepě věřit těmto lžím.

Shen Yun Performing Arts je soubor, který se neustále rozvíjí, a může tedy být pro tyto talentované studenty příležitostí, jak uplatnit své schopnosti, a zároveň jim může pomoci vést finančně stabilnější život. Zvláště za současné ekonomické krize, kdy stále více uměleckých skupin bankrotuje, je možnost pracovat pro Shen Yun doslova „darem z nebes“. Tito oklamaní západní studenti však raději žijí ve finančním stresu a naslouchají těmto lžím, než aby se chopili příležitosti pracovat pro Shen Yun. Je velice smutné, že tito studenti jsou klamáni a využíváni komunistickou stranou, aniž by o tom sami věděli.

IV. Co je Falun Dafa?

Pravdivost Soucit Snášenlivost

Čínští i západní umělci od dávných dob vnášeli do své práce duchovní rozměr. Umělci Shen Yun v této tradici pokračují a svou inspiraci čerpají z duchovní disciplíny Falun Dafa.

Falun Dafa, známý také jako Falun Gong, je systém zušlechťování charakteru, který spojuje dávné čínské učení s meditačními cvičeními. Hlavním dílem, jehož autorem je zakladatel Falun Dafa pan Li Hongzhi, je kniha Zhuan Falun. Tento text praktikující učí, jak žít podle tří základních principů: Pravdivosti (Zhen 真), Soucitu (Shan 善) a Snášenlivosti (Ren 忍).

Praktikování Falun Dafa je více než jen pouhá meditace. Je to stav mysli, jež se soustředí na vlastní zlepšení a na první místo staví ostatní. Tyto kvality jsou zakořeněny v každodenním životě mnoha umělců Shen Yun a přirozeně se zobrazují v jejich uměleckém vyjádření.
Čtěte dále a zjistěte více o této praxi a proč je tak důležitou součástí prožitku Shen Yun.

Starobylá
praxe
znovu objevena

Počátky Falun Dafa se datují do období před mnoha tisíci lety,  kdy tato praxe existovala ve formě učení, které se po generace předávalo tajně, z jednoho mistra na jednoho žáka. V roce 1992 bylo zpřístupněno veřejnosti. Jeho zakladatel Li Hongzhi tehdy začal o Falun Dafa přednášet ve svém rodném městě Changchunu na severovýchodě Číny.

Po následující dva roky cestoval po celé Číně (a později také do Francie a Švédska), kde více než padesátkrát poskytl podobné devítidenní semináře. Během několika málo následujících let zájem o tuto praxi raketově rostl, jak se veřejnost dozvídala o morálních a zdravotních přínosech Falun Dafa. Čínské vládní oddělní pro sport odhadovalo, že Falun Dafa praktikovalo přes 70 milionů lidí.

 

Pronásledování

20. července 1999 byly zatčeny tisíce lidí a začala oficiální perzekuce.   Bylo spuštěno masové zatýkání a materiály o Falun Dafa byly konfiskovány. Spolu s tím se rozběhla celonárodní propaganda.

Jak mohlo k takovéto perzekuci vůbec dojít? Tehdejší předseda čínské komunistické strany Jiang Zemin (Ťiang Ce-min) se zděsil vysokého počtu stoupenců. Praktikující Falun Dafa se nestavěli proti vládě, Jiang je však vnímal jako hrozbu. VÍCE >

Left: Policisté v civilu zbili praktikující a vlečou je do policejní dodávky na náměstí Tiananmen.

Odvaha věřit

Snaha komunistické strany o násilné vyhlazení Falun Dafa vyšla naprázdno.  
Praktikující v Číně odpověděli na pronásledování pacifismem – drží transparenty na náměstí Tiananmen, pašují dopisy z pracovních táborů, v noci vsunují letáčky pod dveře. V ohrožení života odhalují lži a říkají lidem pravdu ohledně pronásledování, kterému jsou vystaveni.

Vlevo: Praktikující Falun Dafa pozvedá žlutý transparent na náměstí Tiananmen. Čínské znaky znamenají "Pravda, Soucit, Snášenlivost“.

Umělecký tým Shen Yun, inspirován  těmito událostmi, oživuje jednotlivé příběhy na jevišti a zachycuje je v písních a dramatických tanečních výstupech. Jak se ukazuje, tato odvaha a poselství naděje dojímá umělce Shen Yun i obecenstvo.