Zpěv

Charakteristickým rysem, který je pro zpěváky Shen Yun typický, je užití techniky bel canto při zpívání čínských textů. Pro zpěváka to znamená, že si musí udržet správnou čínskou výslovnost a dikci a zároveň s tím zvládnout náročnou techniku bel canta. V současnosti tato jejich schopnost nemá ve světě obdoby.

Texty písní jsou originálními díly napsanými pro daná představení. Jsou protkány filosofickými úvahami o lidském životě a obsahují hluboké vrstvy významů; přesahují národnostní, rasové či kulturní hranice a jsou s radostí přijímány a oceňovány po celém světě. Někteří diváci dokonce přirovnávají písně Shen Yun k duchovní hudbě.

Čtěte více...