Čínský tanec

Klasický čínský tanec má historii dlouhou tisíce let a nepřetržitě se předával na císařském dvoře a ve starobylém čínském divadle a opeře. Odráží se v něm hluboká moudrost každé éry a dynastie a stal se uceleným tanečním systémem, který ve svých jedinečných tanečních pohybech, rytmech a vnitřním významu ztělesňuje tradiční estetické principy.

Tanec je součástí lidské kultury. Klasický čínský tanec je zakořeněn v 5000 letech kultury, jež byla inspirována nebesy, a je to taneční umění postavené na hlubokých základech tradiční estetiky. Klasický čínský tanec je obdařen výmluvnou silou. Díky výrazu a formě překrásné taneční pohyby odkrývají vnitřní význam různých myšlenek a pocitů, a odrážejí zvláštnosti lidské povahy, standard pro lidské chování, morální koncepty, duševní rozpoložení, hodnotový systém jedince a tak dále.

Klasický čínský tanec je kultura, kterou nám zanechali lidé dávnověku. Jeho krása by měla být bohatstvím, jež sdílí celé lidstvo, a jeho čistota by neměla být poskvrněna. Taneční styl Shen Yun Performing Arts je postaven na klasickém čínském tanci, který tvoří základ, a zároveň uchovává i množství etnických a lidových tanců. Tato kombinace ztělesňuje estétství a etnický charakter čínského národa.

Klasický čínský tanec se skládá ze tří hlavních složek: výrazu (nesení těla), formy a technické dovednosti. Kromě podrobného výcviku tanečních základů zahrnuje systematický trénink pohybů a pozic a také velmi obtížných technik skoků a přemetů. A tak vedle baletu je klasický čínský tanec jedním z nejobsáhlejších tanečních systémů na světě.