Příběhy a historie

Jednotlivá taneční čísla Shen Yun čerpají z příběhů a legend rozsáhlé čínské historie od dob Žlutého císaře přes dynastie Tang a Song až po současnost. Čínská civilizace je výjimečná tím, že se její historie nepřetržitě zaznamenávala a předávala po 5 000 let, a to někdy velmi detailně. Díky tomu má soubor Shen Yun nepřeberné množství informací k tomu, aby mohl tuto starobylou kulturu obnovovat na dnešním jevišti.

V necelých deseti minutách taneční čísla Shen Yun vylíčí starobylé mýty, dávné hrdiny či nebeské ráje. Ať už děj příběhu vychází ze starých časů nebo ze současné Číny, každý tanec ztělesňuje tradiční čínské hodnoty. Ve všech jsou oslavovány ideály věrnosti, úcty k rodičům či úcty k nebesům. Hrdinové jsou oslavováni pro svůj soucit a snášenlivost a stejně tak pro odvahu a rozhodnost, s nimiž čelí nepřízni osudu.

Čtěte více...