Střípky z čínské historie

Střípky z čínské historie

Mnohé příběhy a postavy zobrazované v tanečních vystoupeních Shen Yun čerpají inspiraci ze starobylých záznamů a klasických děl. A tak díky zdokumentovaným historickým událostem dostávají v těchto příbězích abstraktní ideály – jako věrnost, úcta k rodičům, nesobeckost či snášenlivost – konkrétní formu. Tyto nadčasové příběhy jsou truhlicí pokladů starobylé Číny, a jakmile se tato truhlice otevře, před očima se nám okamžitě objeví tradiční čínská kultura.