Shen Yun a tradiční čínská kultura

Propracované taneční techniky, orchestr kombinující východní a západní hudební nástroje, nádherné kostýmy a úchvatné kulisy – takový je Shen Yun Performing Arts na první pohled. Když však půjdeme hlouběji, objevíme v něm moře tradiční čínské kultury. Smrtelníci a nebeské bytosti se na jevišti objevují vedle sebe jako jeden celek. V představení ožívají principy jako laskavost, spravedlnost, slušnost, moudrost, úcta k nebesům a karmická odplata a prostupují obecenstvem. Tyto ideály vycházejí z konfucianismu, buddhismu a taoismu a jsou základními kameny tradiční čínské kultury.

Aby čínská komunistická strana donutila lidi k ateismu, vedla po desetiletí různé kampaně – z nichž nejznámější byla tzv. „kulturní revoluce“ – které měly za cíl nejen zničení kulturních míst, chrámů a památek, ale také podkopání lidské víry v ctnost a nebesa. V současnosti se čínská komunistická strana snaží vytvořit zdání, že tradiční čínskou kulturu obnovuje. Nicméně jakkoliv jsou její snahy zaobaleny, nepřinášejí výsledek. Tím, že čínská komunistická strana odstranila základní kámen kultury, víru v nebesa, odstranila zároveň srdci a duši tradiční čínské kultury. Shen Yun se naopak snaží obnovit tyto ctnosti po celém světě.

Čtěte více...