Některá mylná pojetí tradiční čínské kultury

Některá mylná pojetí tradiční čínské kultury

Pojem „kultura“ je nesmírně obsáhlý – zahrnuje literaturu, památky, historii, filozofii, léčitelství, umění, kuchyni, odívání... vskutku každý aspekt života. Její kořeny však vycházejí z víry. Tradiční čínská kultura je založena na konfucianismu, buddhismu a taoismu. Bez pochopení této skutečnosti může docházet k mnoha nedorozuměním ohledně tradiční kultury. Zde předestřeme několik takových mylných pojetí.