Čínský etnický a lidový tanec

Čínský etnický a lidový tanec

Čínský etnický a lidový tanec představuje bohatý a různorodý zdroj tradičních tanečních stylů. Čínský etnický tanec se obecně vztahuje na taneční formy, které se předávaly mezi mnoha minoritními etnickými skupinami uvnitř Číny. Lidový tanec se pak vztahuje na populární taneční styly, které se předávaly v majoritním etniku Han, jako je například tanec Yang Ge či tance se stuhami nebo kapesníčky.

Čína má 55 oficiálně uznaných etnických menšin a jejich odlišné způsoby života odrážejí rozdíly v místní topografii, klimatu a náboženské tradici. Není tedy překvapivé, že tyto prvky jsou také hluboce zakořeněné i v tanečních stylech jednotlivých etnik.

Čínské lidové tance vznikají v místních lidových kulturách majoritního etnika Han. A přesto se tance různých oblastí mohou lišit stejně výrazně jako tance odlišných etnických skupin.

V průběhu dlouhé historie Číny prošly pohyby a styl etnických a lidových tanců jednotlivých oblastí postupnou kodifikací. Dnes tak mohou být v tanečním světě široce uznávány. Etnický a lidový tanec jsou podobné v tom, že oba jsou nesystematické taneční styly zakořeněné v oblíbených místních tradicích. Často se tedy řadí k sobě, aby se odlišily od klasického čínského tance, který přesahuje regionální rozdíly a má základ v systematickém tréninku a technických dovednostech.

Čtěte více...