Hudba

Je možné spojit dva odlišné zvuky Východu a Západu a nalézt harmonii? Mnozí se o to pokusili, ale neuspěli. A přesto, Orchestr Shen Yun Performing Arts je výjimečný právě tím, že dokáže bezchybně spojit tyto dva systémy v jeden celek a vytvořit nový a harmonický zvuk.

Účinku je dosaženo tak, že západní filharmonický orchestr hraje základ a tradiční čínské nástroje vedou melodie. Výsledný zvuk je neobyčejně příjemný na poslech. Orchestr Shen Yun tak zároveň vyjadřuje velkolepost západního orchestru i nevšední citovost 5000 let staré čínské civilizace.

Mezi čínské nástroje se řadí erhu, dizi, pipa a suona. Všechny čínské nástroje jsou roztříděny podle materiálu, z něhož jsou vyrobeny, do osmi kategorií: jin (kov), shi (kámen), tu (hlína), ge (useň), si (hedvábí), mu (dřevo), bao (tykev) a zhu (bambus). Souhrnně se těmto osmi kategoriím říká ba yin neboli „osm zvuků“. Všechny materiály, které se používají k výrobě těchto nástrojů, pocházejí z přírody a význam a symbolika každého z nich je úzce propojena s jeho původem.

Třebaže se čínské nástroje velmi liší svou povahou, jejich vzájemné působení tvoří libozvuk, který posluchače může až překvapit. Emoce, které jsou tyto nástroje schopny vyvolat, jsou ve skutečnosti vytříbené a jemné a zároveň komplexní. Díky technické zdatnosti hráče a emotivnímu výrazu jimi lze vystihnout jakoukoli lidskou emoci.

Čínská hudba se však nezaměřuje pouze na lidi. Snad kvůli tomu, že materiál nástrojů pochází ze světa přírody, dokáží obratně evokovat výjevy v přírodě i na nebesích. Vskutku – věci, které čínská hudba dokáže vyjádřit, jsou vznešené a hluboké zároveň.

Čtěte více...